- Nå må vi få en avgjørelse i Nussirsaken også

Miljødirektoratet har nå behandlet klagene som kom inn etter at de i januar tillot deponering av avgangsmasser i Repparfjorden. (Foto: Nussir ASA)
Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) mener dagens ja til sjødeponi i Førdefjorden har stor betydning for deponisøknaden til Nussir i Repparfjorden.
Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) mener dagens ja til sjødeponi i Førdefjorden har stor betydning for deponisøknaden til Nussir i Repparfjorden. 

Nå venter han at også Nussirs søknad om sjødeponi i Repparfjorden raskt kommer til en avklaring.  

- Det ene er avgjørelsen, det andre er hvilke krav som skal gjelde, sier stortingsrepresentanten fra Finnmark. For dagens tillatelse i Førdefjorden følger strenge vilkår, med blant annet tett miljøovervåkning. Gjennom behandlingen av denne saken har forvaltningen nå jobbet seg gjennom loven og hvilke krav som skal legges til grunn for en tillatelse.  


Gamle synder

- Det er blant annet satt krav til hva som skal skje dersom noen går ut over utslippstillatelsen, og hva som skjer dersom det går ut over andre næringer. Det er strenge vilkår som er satt, og det er gjort så trygt og forutsigbart som næringsutvikling kan gjøres, mener Bakke-Jensen, før han snakker om gruvenæringens gamle synder, som er en stor del av årsaken til bransjens frynsete rykte: 

- Problemet med de gamle gruveprosjektene er blant annet hvem som skal rydde opp etterpå. Vi har flere steder avrenning fra landdeponier som ingen har ansvar for, men i tillatelsen som er gitt til Nordic Mining vil ansvaret følge driften videre i overskuelig framtid, sier han. 


Forutsigbare rammer

Målet har vært å påvirke rammene og gjøre saksbehandlingen forutsigbar, slik at næringen vet hva som forventes av dem, og at tidsaspektet med hensyn til behandling av innsigelser er forutsigbart for alle parter. 

- Dette er kompliserte saker, men nå har vi brukt to år på å rydde i hvordan prosessene rundt slike saker skal være. Nå har vi gjort det mulig å komme gjennom og fram til en avgjørelse, sier Bakke-Jensen. Han tror tillatelsen i Førdefjorden vil ha betydning både for Nussir og for næringen som sådan. 

Det har vært viktig å få en avgjørelse i de to sakene forteller Bakke-Jensen som er medlem i Stortingets næringskomite. 

- Mineralnæringen har blitt hengende i et vakuum. Og som en følge av at det ikke er kommet noen avgjørelser som kan avslutte eller ta prosjektene videre har Norge fått et internasjonalt stempel som et uforutsigbart sted å investere i mineralnæringen, sier han. 


Handling har vært mangelvare

I siste versjon av Fraser Institutes Mining Survey falt Norge fra en 10. til en 18. plass på deres Policy Perception Index, mens Sverige og Finland beholdt sin rangering fra året før. 

Generalsekretær i Norsk bergindustri Elisabeth Gammelsæter uttalte i mars til at.no at dette med tydelighet viser hvor lite det internasjonale markedet bryr seg om tomt snakk fra politikerne. At det er handling som skaper verdier, men at handling dessverre er mangelvare. 

Men med dagens tillatelse til Nordic Minings prosjekt i Engebøfjellet viser politikerne handling. Les også: Regjeringen sier ja til sjødeponi i FørdefjordenFrank Bakke-Jensen (H) er medlem av stortingets næringskomite og stortingsrepresentant fra Finnmark.
Frank Bakke-Jensen (H) er medlem av stortingets næringskomite og stortingsrepresentant fra Finnmark.

Tags