Nå kartlegges Castberg-leverandører

Illustration of the planned development of the Johan Castberg field, 240 km north of Hammerfest and approximately 100 km north of the Snow White field in the Barents Sea. (Illustration: Statoil)
Leverandørnettverket Petro Arctic har startet kartleggingen av potensielle leverandører til Johan Castbergutbyggingen. Totalt skal det investeres mellom 50 og 60 milliarder.


Leverandørnettverket Petro Arctic har startet kartleggingen av potensielle leverandører til Johan Castbergutbyggingen. Totalt skal det investeres mellom 50 og 60 milliarder.
 

Statoil ønsker å kartlegge hvilke muligheter som finnes innenfor leverandørindustrien i nord når et av verdens største flytende produksjonsskip for olje og gass skal bygges og settes i drift utenfor kysten av Finnmark. Og oppdraget med kartleggingen har Petro Arctic. 


Samler opplysninger til Statoil

Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, sier til High North News at dette er blant primæroppgavene til et leverandørnettverk.

- Statoil gir oss en beskrivelse av hvilke behov de ser for seg, og vi sprer denne informasjonen videre til kjente og ukjente innenfor leverandørindustrien. Disse melder sine tilbud eller muligheter tilbake til oss, som så samler dette i oversiktlige former og sender det hele til oljeselskapet.

Giæver peker på at det er et veldig bredt spekter av varer og tjenester som trenges. 


Skipsutstyr, pukk og flammetårn

- Først ut er leverandører til fabrikasjon av havbunnsutstyr, større elementer til selve skipet; som flammetårn og prosessmoduler, lagerområder og ikke minst betydelige mengder med pukk/grus til bruk ute på havbunnen.

Johan Castbergutbyggingen er planlagt i perioden 2018 til 2022, med forbehold om en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2017. Feltet vil bestå av ca 30 offshore brønner, og er  en av de største subseautbyggingene i industrien for øyeblikket.  Fabrikasjon av utstyr og selve installasjonsfasen på havbunnen vil kunne gi betydelig ringvirkninger til industrien i Nord-Norge. Det er derfor av stor betydning at Statoil synligjør og gir leverandører i nord mulighet for og konkurrer om disse oppdragene, sier Kjell Giæver.


Svært konkurransedyktig i nord

- Leverandørnæringen i Nord-Norge har vært i stor utvikling de siste årene, og framstår meget konkurransedyktig både på pris og kvalitet i leveransene til olje og gassnæringen. Nå gleder oss til å bidra, sier lederen i Petro Arctic.

Statoils Marit Lind, som er leder for anskaffelser til Johan Castberg, sier at utbyggingen gir betydelige muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser i hele Norge.

- Johan Castberg-prosjektet har et investeringsanslag på mellom 50-60 mrd NOK, og kommer til å utgjøre en betydelig del av aktiviteten på norsk sokkel i flere år fremover. Gjennom denne kartleggingen ønsker vi å tilrettelegge og synliggjøre muligheter for aktuell leverandørindustri i Nord- Norge, sier Marit Lind.

Read article in English.

Nøkkelord