Nå kan laksen spores

Marine Harvest, Salmar og Lerøy inngår nå et samarbeid med Veterinærinstituttet og VESO hvor de starter storskala sporingssystem for oppdrettslaks. 

- Jeg håper dette kan bli et viktig skritt mot mer bærekraftig oppdrett, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker om forsøket i en pressemelding. 

 

Kan spore rømt laks

Sporingssystemet skal gjøre det mulig å spore laks tilbake til bedriftene. Metoden kan brukes både til å spore rømt laks, og til sporing ut fra et forbuker- og markedshensyn. 

- Regjeringen har lagt til grunn at prinsippet om at forurenser skal betale også skal brukes i havbruksnæringen. Da er det en forutsetning av vi kan spore rømt oppdrettsfisk tilbake til den riktige eieren. Derfor er jeg interessert i dette prosjektet, sier fiskeriministeren. 

 

Naturlige kjennemerker

Metoden som skal testes bygger på en analyse av naturens og fiskens egne kjennemerker. I elvene og langs kysten, hvor settefiskanleggene og matfiskanleggene ligger, varierer vannkjemien. I vannet hvor fisken vokser opp er det ulike forekomster av naturlige stoffer, såkalte mineraler eller geoelementer. Denne variasjonen avspeiles i fiskeskjellene, og gir tro på at man kan skille fisk fra forskjellige anlegg fra hverandre ved å analysere mineralene som lagres i fiskeskjellene.  

All fisk med samme livshistorie vil på denne måten ha samme spor, og kan dermed identifiseres. 

Les mer hos FHL. 

- Vekst må skje innanfor berekraftige rammer. Næringa er nøydd til å løyse utfordringane med lus og rømming, seier Aspaker.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: