Nå inngår åtte arktiske stater en historisk kystvaktavtale

Den historiske avtalen skal styrke kystvaktsamarbeidet i de sårbare og stadig mer tilgjengelige farvannene i Arktis. Dette fotoet er tatt ombord på det norske kystvaktskipet "KV Senja". (Foto: Taral Jensen/Forsvaret).
Russland, USA og Norge - og fem andre arktiske stater - er med når den historiske avtalen om kystvaktsamarbeid i nordområdene signeres i neste uke. Etter en trøblete oppkjøring er det endelig klart for den offisielle lanseringen av et mellomstatlig, arktisk kystvaktforum.


Russland, USA og Norge - og fem andre arktiske stater - er med når den historiske avtalen om kystvaktsamarbeid  i nordområdene signeres i neste uke. Etter en trøblete oppkjøring er det endelig klart for den offisielle lanseringen av et mellomstatlig, arktisk kystvaktforum.


Signeringen av avtalen, som har som mål å styrke det maritime samarbeidet i Arktis, vil finne sted ved anerkjente U.S. Coast Guard Academy i New London, Connecticut, USA.

Lederne av kystvakttjenesten i til sammen åtte arktiske land er invitert. Ikke bare for å delta på seremonien som skal markere den offisielle lanseringen av det arktiske kystvaktforumet ACGF (Arctic Coast Guard Forum), men også for endelig å sluttføre - og ikke minst signere – avtalen som skal utgjøre rammeverket for samarbeidet.


Ekspert: - En ny kommunikasjonskanal

Samlingen og begivenhetene vil foregå ved den den amerikanske kystvaktens akademi, fra onsdag til fredag i neste uke. Landene som inngår avtalen er; Russland, USA, Canada, Norge, Island, Danmark, Finland og Sverige.

- Dette vil skape en ny kommunikasjonskanal, særlig mellom USA og Russland, sier Michael Byers, professor i politikk og internasjonal lov ved Universitetet i British Columbia i Vancouver, til kanadisk presse.

Russland, USA og Canada har lenge jobbet sammen for å etablere et arktisk kystvaktforum.

- Dersom de blir enige om forutsetningene for å delta kan forumet bli en realitet allerede mot slutten av året, uttalte CDR Karin Messenger fra United States Coast Guard, da hun for halvannet år siden var blant foredragsholderne på konferansen Arctic Dialogue i Bodø.

Etableringen av et arktisk kystvaktforum har blitt ansett som et viktig steg i det internasjonale samarbeidet i nordområdene, og flere regner med at mange av de eksisterende avtalene innen søk- og redning nå kan bli historie.


Strandet på grunn av konflikten i Ukraina

Samarbeidsavtalen har i prinsippet vært klar lenge, og den skulle allerede vært signert. Forhandlingene ble imidlertid forsinket da den canadiske regjeringen i fjor nektet offisielle representanter fra Russland å delta, som en følge av landets involvering i konflikten i Ukraina.

Canada’s allierte skal ikke ha vært veldig begeistret for at Russland ble forsøkt holdt utenfor, men etter at de russiske representantene fikk tillatelse til å komme til USA har samtalene blitt sluttført, under amerikanernes ledelse.

I de aller fleste land er kystvakta en del av militæret. Det betyr, ifølge eksperter som CBS News har vært i kontakt med, at det nye forumet også kan bli en arena hvor høytstående offiserer fra ulike land kan møtes jevnlig.

Per i dag er avtalen at sjefene for de respektive landenes kystvakter skal møtes årlig.

Samarbeid og koordinering innen søk og redning vil stå sentralt, og forumet skal - ifølge opplysninger fra den amerikanske kystvakta – ha en operasjonell organisering. Beredskap og isbryting er også aktuelle temaer, i følge canadiske myndigheter.


Holder sikkerhetspolitikken utenfor 

Selv om forumet også vil involvere militært personell, skal det styre klar av temaer knyttet til sikkerhetspolitikk. I så måte vil ACGF følge tradisjonen til allerede etablerte kystvaktforumer i Nord-Atlanteren, og den nordlige delen av Stillehavet.  

Ifølge admiral Paul Zukunft, som er toppsjef i den amerikanske kystvakta, kan det bli aktuelt å arrangere en øvelse allerede neste år.

Det arktiske kystvaktforumet kommer til å være atskilt fra høynivåforumet Arktisk råd.  Lederskapet av forumet skal imidlertid rotere, i samråd med Arktisk råd, som nå ledes av USA.

Michael Byers var for øvrig også blant foredragsholderne på nordområdekonferansen Arctic Dialogue i 2014 (som siden har byttet navn til High North Dialogue), og her kan du høre et av podcast-intervjuene tenketanken Arctic Institute gjorde med ham i forbindelse med konferansen. 

Michael Byers holds a Canada Research Chair (Tier 1) in Global Politics and International Law. His work focuses on issues of Arctic sovereignty, climate change, the law of the sea, and Canadian foreign and defence policy. He holds major research grants from ArcticNet and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Dr. Byers has been a Fellow of Jesus College, Oxford University, and a Professor of Law at Duke University. He has also taught as a visiting professor at the universities of Cap
Canadiske Michael Byers er både forfatter og professor, og er tilknyttet University of British Columbia, i Vancouver. (Foto: Alejandra Aguirre).

Nøkkelord