Nå får Nussir ja til sjødeponi i Repparfjorden

Flere har klaget på tillatelsen Nussir ASA har fått til å deponere avgangsmasser i Repparfjorden. Det er noe av bakgrunnen for rapporten fra Miljødirekroratet og protestene fra Natyrvernforbundet. (Foto: Nussir)
Flere har klaget på tillatelsen Nussir ASA har fått til å deponere avgangsmasser i Repparfjorden. Det er noe av bakgrunnen for rapporten fra Miljødirekroratet og protestene fra Natyrvernforbundet. (Foto: Nussir)
Miljødirektoratet gir Nussir lov til å deponere avgangsmassene i Repparfjorden.


Miljødirektoratet gir Nussir lov til å deponere avgangsmassene i Repparfjorden. 

Miljødirektoratet har flere ganger varslet en avgjørelse i saken, senest i vinter, da avgjørelsen først skulle komme "i løpet av vinteren", deretter "til våren", før beskjeden i juni var at tillatelsen ikke kom før ferien

For Nussirs del har de stadige utsettelsene ført til stor usikkerhet, og i juni uttalte Nussirdirektør Øystein Rushfeldt til High North News at den uavklarte behandlingstiden var det verste. Selskapet har vært under press, siden investorer har forventet en avklaring på søknaden forlengst.  

I høst uttalte Miljødirektoratet at en avgjørelse ville komme "før jul", og nå sier en kilde at avgjørelsen er tatt, og at den er positiv. 


Har ventet i fire år

Øystein Rushfeldt sier til High North News at han ikke vet når avgjørelsen kommer.

- Men det er svært gledelig dersom vi nå får en avklaring, sier han. 

Nussir jobber for å starte kobbergruve i Kvalsund i Finnmark, og har ventet fire år på et svar på søknaden om å få etablere sjødeponi i Repparfjorden. 

I mars 2014 ble reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og etter det har selskapet ventet i spenning på om de får tillatelse til å deponere avgangsmassene i Repparfjorden. 

Det har tidligere vært gruvedrift i Kvalsund, og også den gangen, på 70-tallet, ble avgangsmassene deponert i fjorden. Sjødeponiet som Nussir har søkt om å få anlegge vil ligge lengre ut i fjorden enn det gamle deponiet. 


Motstand fra naturvernhold 

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har markert stor motstand mot sjødeponi i Repparfjorden, og det skapte store protester da Nordic Mining i vår fikk tillatelse til å deponere avgangsmasser i Førdefjorden

Den tillatelsen ble gitt av Klima- og miljødepartementet, mens søknaden fra Nussir har vært behandlet hos Miljødirektoratet. En eventuell anke vil havne i departementet. 
Tags