Nå får elevbedriftene lov til å fiske på egen kvote

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og nærings- og fiskeridepartementet har hittil gitt tilsagn om tillatelse til tareoppdrett til 16 ulike selskaper fordelt på 23 lokaliteter fra Rogaland til Nordland. (Foto: Hege Eilertsen)
Fiskeri- og næringsdepartementet innfører elevbedriftkvote.

Fiskeri- og næringsdepartementet innfører elevbedriftkvote.

En ny ordning gjør det mulig for elevbedrifter å fiske på fritidsfiskeordningen. 

- Det er helt avgjørende å skape interesse blant de unge om vi skal nå ambisjonene om å mangedoble verdiskapingen i sjømatnæringen. Som et ledd i å rekruttere dyktige ungdommer til næringen har vi nå laget et nytt opplegg for elevbedrifter innen fiskeri, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Elevbedriftordningen er et pedagogisk program hvor elever i grunnskolen gjennom skoleåret får erfare hva det innebærer å starte opp og drive en bedrift. Det er organisasjonen Ungt Entreprenørskap som sammen med skolene, næringslivet og andre koordinerer elevbedriftene. 


Lager egne regler 

Tidligere har det ikke vært mulig for elevbedrifter å fiske på egen kvote, men nå kan hver elev fiske innenfor de kvotene som gjelder i fritidsfiskeordningen. I likhet med ungdomsfiskeordningen åpnes det også for å benytte merkeregistrerte fiskebåter. Nærings- og fiskeridepartementet lager nå egne regler for ordningen. 

Når det kommer til bearbeiding av fisk kan den enkelte elevbedriften enten gjøre avtale med et godkjent anlegg, søke selv om å bli godkjent kjøper og bearbeidingsbedrift, eller søke om å få drive med egenproduksjon. Mattilsynet er godkjenningsmyndighet for dette. I tillegg må man registrere seg hos fiskesalgslaget i sin region. 

- Skal vi sikre oss at vi får den kompetanse det er behov for i sjømatnæringen er det viktig at ungdommer har mulighet til å erfare hva det innebærer å starte og drive egen en sjømatbedrift, sier Aspaker.


Tags