Nå er tålmodigheten på Svalbard oppbrukt

Leder i Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik krever en beslutning om framtiden for samfunnet. (Foto: Arne O. Holm)
Nå er tålmodigheten slutt for Svalbard Næringsforening, som spør: Hva vil Norge med Svalbard?


Nå er tålmodigheten slutt for Svalbard Næringsforening, som spør: Hva vil Norge med Svalbard? 


- Nå må det komme en beslutning. Det kan ikke være sånn at et av Norges strategisk sett viktigste samfunn settes på vent fordi eierne i et aksjeselskap ikke kan bestemme seg, sier Terje Aunevik, leder i Svalbard Næringsforening. 


Nå må det komme en avgjørelse

For krisen i Store Norske har vært kjent lenge nå, og det er på høy tid at eierne gjennom Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer seg for hva de vil gjøre med hjørnesteinsbedriften i samfunnet. Terje Aunevik sier at på tross av krisen har næringsliv og lokalpolitikere stått samlet og jobbet fram et sett planer som er klare til å realiseres. 

Svalbard Næringsforening har nylig gjennomført en undersøkelse blant medlemsbedriftene og resultatet er nedslående. over 40 prosent av bedriftene har satt planlagte investeringer på vent. Halvparten av medlemsbedriftene forventer nedgang i omsetningen, og nærmere 10 prosent forventer stor nedgang i omsetningen. 


Negativ spiral

Men undersøkelsen viser også med all tydelighet at næringslivet på Svalbard har kraft og vilje til å klare en omstilling, for mange av de spurte peker på nye muligheter. 

- Her finnes både energi og utviklingsvilje, det er etablert et veldig godt grunnlag for samarbeid og løfteevne. Men denne energien er jeg redd forsvinner gradvis om det ikke raskt kommer signaler om retning. Uvissheten som råder gjør at samfunnet mister kompetanse, utviklingskraft og ressurspersoner. Det kan raskt bli en veldig negativ spiral, sier Aunevik.


Et nasjonalt anliggende

Han mener det koker ned til ett enkelt spørsmål: Hva vil Norge med Svalbard? 

- Og i det perspektivet er beslutningen for viktig til å ligge i styrerommet hos Store Norske. Den er større enn at den kan ligge i Næringsdepartementet også, for dette er et nasjonalt anliggende.  

Styret i Store Norske besluttet 3. september å foreslå driftshvile i Svea og å stoppe oppfaringen i den nye Lunckefjellgruva. 

Men en driftshvile er ikke gratis. For å unngå at gruvene og tunnelene blir utilgjengelige i driftshvilen må det gjøres fortløpende vedlikehold, og til det har Store Norskes direktør bedt om 285 millioner kroner fra NFD. 


To måneder uten svar 

To måneder er gått siden styrevedtaket om driftshvilen kom, men fra Nærings- og fiskeridepartementet er det frotsatt tyst. Hos næringsforeningen er tålmodigheten slutt, usikkerheten som nå råder fører med seg et handlingsvakuum, og de utydelige signalene om hvilken retning Longyearbyen skal gå i skaper uro. 

- Dette handler ikke om ja eller nei til kullgruvedrift, det handler om at vi må vite hva vi kan forholde oss til framover. Om eierne fortsetter å skyve beslutningen foran seg kan alternativet om styrt avvikling fort bli en realitet helt av seg selv, for hvem ønsker å jobbe i et selskap man ikke vet hva er i morgen, spør Aunevik. 

 

 

Tags