Nå er SNN helt ute av Russland

Direktør i Sparebank 1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson, kan glede seg over at børsverdien til banken har blitt doblet i løpet av de to siste årene. (Foto: Marius Fiskum/SNN)
Sparebank1 Nord-Norge har solgt seg helt ut av den russiske banken North West 1 Alliance Bank.


Sparebank1 Nord-Norge har solgt seg helt ut av den russiske banken North West 1 Alliance Bank. 


Sparebank1 Nord-Norge er nå helt ute av bankvirksomhet i Russland, et engasjement som startet da de i 2008 gikk inn i det russiske bankmarkedet med intensjon om å følge nordnorske bedrifters virksomheter i Russland. 

I 2013 ble det bestemt at satsingen i Russland skulle trappes ned, og krevende økonomi i Russland har ført til store tap for landsdelsbanken. 

For ett år siden ble det satt av 300 millioner kroner til et mulig tap i Russland, etter at Tavrichesky Bank, som SNN eide 10 prosent av kom i en vanskelig likviditetsmessig situasjon. 

North West 1 Alliance Bank, som nå er solgt, ble etablert i 2010, og SNN eide 75 prosent. Denne banken var i hovedsak finansiert av SNN, og opplevde ikke de samme likviditetsutfordringene som Tavrichesky Bank. Folk og næringsliv i Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norges viktigste oppgave er å være en god bank for folk og næringsliv i Nord-Norge. Det er vår kjernevirksomhet. Som en naturlig konsekvens av dette har vi nå solgt alle våre eierandeler i den russiske banken North West 1 Alliance Bank, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge i en kommentar til salget. Janson sier videre at det har vært krevende å drive bankvirksomhet i Russland og at alle krefter nå skal brukes på å være en god bank for nordnorske bankkunder. 

Avsetningen på 300 millioner kroner i fjor utgjorde om lag halvparten av bankens eksponering mot Russland, og krisen i russisk økonomi har fått store negative følger for det russiske bankvesenet og eierne. 


Har utestående lån

- Mange internasjonale banker har i løpet av 2015 solgt seg ut av det russiske bankmarkedet med betydelige tap. Den negative utviklingen i russisk økonomi gjorde salget av virksomheten i Russland krevende. I dette perspektivet er vi fornøyd med å kunne selge vår virksomhet i Russland uten å måtte gjøre ytterligere tapsavsetninger, sier konserndirektør Petter Høiseth i SNN.

Det eneste som er igjen av bankens russiske satsing er et lån til Tavrichesky Bank som nå er krevd tilbakebetalt. 

- Vi regner med å inndrive vårt krav til Tavrichesky Bank uten ytterligere tap, utover den avsetningen som ble gjort i 2015, sier Høiseth.

 

Tags