Nå er også Islandsk fisk nektet innreise til Russland

Norsk sild får det enda tøffere i markedssituasjonen nå som Russland har utestengt også Island. (Foto: Norges sildesalgslag/Gustav Sæter)
Situasjonen går fra krevende til verre for norsk pelagisk industri.

Situasjonen går fra krevende til verre for norsk pelagisk industri. 


Russland har utvidet sitt importforbud til også å gjelde Island. Store mengder sild og makrell fra Island må dermed konkurrere på det allerede trange markedet hvor norske selskaper prøver å selge fisken sin. 

- Dette gjør en allerede krevende situasjon enda verre, oppsummerer Sverre Johansen, direktør industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. Låser konflikten

Etter at Russland i fjor stengte grensen for sjømat- og landbruksprodukter fra USA, EU, Australia, Canada og Norge, økte Island sin andel eksport til Russland. Dette førte igjen til at andre markeder ble mer tilgjengelig for norsk eksport. 

Professor Frode Nilssen ved Nordområdesenteret, UiN, tror Medvedevs beslutning om å stenge for Islandsk fisk bidrar til å låse konflikten ytterligere. 

- Det ser ikke noe lyst ut for en åpning igjen for norsk fisk, sier han. Men det er ikke bare Russland som gjør situasjonen vanskelig for bransjen. 

- Det er nesten ingen markeder igjen. Russland er stengt, Ukraina er vanskelig på grunn av situasjonen der og Nigeria har innført valutarestriksjoner som i praksis har stengt for eksporten dit, så det som står igjen er land som Tyskland, Polen og tidligere Øst-Europa, sier Nilssen. Alvorlig for Islandsk fiskerinæring

Og med Island ute av Russland øker konkurransen i det lille markedet som er igjen. Fisken som skulle gått til Russland må nå finne nye markeder. 

For Islandsk fiskeindustri er verden nå snudd på hodet. Etter at Russland stengte ute norsk fisk i fjor var det flere fabrikker som la om produksjonen fra mel til frys, slik at de kunne selge konsum til Russland. Ett år etterpå er den muligheten borte. 

Sverre Johansen forteller at Island ikke fisker like mye som Norge, men for islendingene er situasjonen kanskje enda mer dramatisk enn den var for Norge ifjor. I følge Intrafish tok Russland unna 30 prosent av landets sjømateksport i fjor, og sto for fem prosent av landets samlede økonomi. Dypt skuffende

Islands utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson beklager Russlands avgjørelse om å legge Island til listen over land med importforbud. 

- Denne avgjørelsen er dypt skuffende. Vi vil fortsette dialogen vi har hatt med våre russiske kolleger de siste ukene for å forklare Islands ståsted og de økonomiske interessene som er involvert, sier Sveinsson. 

Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge. (Foto: FHL/Siv Dolmen)
Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge. (Foto: FHL/Siv Dolmen)
Professor Frode Nilssen, Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, UiN. (Foto: UiN)
Professor Frode Nilssen, Nordområdesenteret, Handelshøgskolen, UiN. (Foto: UiN)

Tags