Nå blir Narvik Havn og Ofotbanen EU-korridor

The Ofoten Railway will become part of the EU’s transport corridor from the Mediterranean to Scandinavia. (Photo: David Gubler/Wikimedia Commons)
Europakommisjonen foreslår å forlenge en av Europas viktigste transportkorridorer til Narvik. 

Europakommisjonen foreslår å forlenge en av Europas viktigste transportkorridorer til Narvik. 


- Det er strålende nyheter, sier Torjus Kleiven Kandal ved Nord-Norges Europakontor. Ofotbanen og Narvik er allerede på EUs liste over "kjernenettverk", men en statusheving til kjernekorridor vil ha enorm betydning. Korridorene er de høyest prioriterte transportområdene, og det er her brorparten av penger brukes.   

Narvik er satt opp som endestasjon på en transportkorridor som starter på Malta i Middelhavet. Kandal forklarer at Ofotbanen er av stor strategisk betydning for EU: 

- 90% av jernmalmen som tas ut i EU kommer fra Kiruna og skipes ut over Narvik, så det er klart dette er viktig for tysk industri og hele EU. I tillegg kommer størsteparten av vareleveransene til Nord-Norge med jernbanen, og spesielt næringslivet nord for Narvik er svært avhengig av høy regularitet på denne strekningen. Videre, så er det stort potensial for å få mer av fisken fra Nord-Norge transportert ut i markedet med jernbane, og da må flaskehalsene fjernes for å få varer som fisk fra Nord-Norge ned til Europa og andre varer nordover, sier Kandal. 


Støtte fra Norge 

Det var Sverige og Finland som først begynte arbeidet med å heve statusen til denne strekningen. Nord-Norges EU-kontor var raskt ute med å gi sin støtte og bidra i arbeidet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har også vist sin støtte til prosjektet, først i 2016, deretter på nytt igjen i vår

Hovedlinjene i forslaget til EUs langtidsbudsjett for perioden 2021-2027 kom tidlig i mai. Etterpå er det kommet flere detaljer, og i går ble det altså kjent hvordan man tenker å prioritere innen transport. Det er EU-kommisjonen som har lagt fram forslaget, og nå skal EU-rådet, medlemslandene og parlamentet samtale og diskutere seg i mellom før forslaget kan vedtas om et års tid anslår Torjus Kleiven Kandal. 

- Er det sikkert at dette forslaget blir vedtatt? 

- Det er støttet både av EU-landene Sverige og Finland, samt EØS-medlem Norge, og kommisjonen har sagt at dette er viktig og riktig å satse på, så jeg føler det er et godt forankret forslag, sier Kandal. 


Strategisk arbeid 

Det er totalt 9 transportkorridorer i EU, og i tillegg til Ofotbanen og Narvik Havn er det foreslått å innlemme den botniske korridoren (rundt Bottenviken) i transportkorridoren omtalt som Middelhavet-Skandinavia. 

På Nord-Norges Europakontor har man i flere år samarbeidet med finske og svenske regioner i prosjektet Bothnian Corridor for å få på plass en statusheving. Det har vært arbeidet strategisk mot både Europaparlamentet og Europakommisjonen, og de nasjonale myndigheter med å synliggjøre hvor viktig det vil være å forlenge denne korridoren. 

- Det er utrolig artig å se konkrete resultater av det vi jobber med, sier Kandal. Første over polarsirkelen

For EU-kontoret er det en viktig å jobbe for at infrastrukturen i Nordområdene blir bedre.

- Gjennom flere år har vi etterlyst investeringer fra EU på infrastruktur i Arktis, noe de selv har vedtatt i egne arktiske dokumenter. Det er herlig å se at EU innfrir lovnadene om penger til prosjektet, og dette blir da den første EU-korridoren som strekker seg nord for polarsirkelen. EU leverer nå på sin arktiske politikk, så nå må norske myndigheter følge opp, sier Kandal. 

Selv om forslaget nå skal vandre i politiske kretser et års tid før det endelig vedtas, setter svenskene spaden i jorda allerede i år. Den svenske regjeringen kunngjorde forrige uke at byggingen av Norrbotniabanen mellom Umeå og Luleå starter i år. Svenskene planlegger å søke støtte fra EUs finansieringsordning CEF, siden denne strekningen nå ligger an til en status som kjernekorridor.

EUs kjernekorridorer, inkludert forslaget med å innlemme Den botniske korridoren og Ofotbanen.
Spesielrådgiver Torjus Kleiven Kandal, Nord-Norges Europakontor. (Photo: Maja Busch Sevaldsen)
Spesielrådgiver Torjus Kleiven Kandal, Nord-Norges Europakontor. (Photo: Maja Busch Sevaldsen)

Nøkkelord