Myndighetene hindrer norsk gruveindustri

Administrerende direktør i LNS, Frode Nielsen mener konsesjonsbehandlinger tar alt for lang tid. Bildet vise kjerneboring i Nussirfeltet. (Foto: Nussir.no)
- Den største trusselen vi har mot gruveindustrien i Nord-Norge er ikke prisene, det er myndighetenes sendrektige behandling av nye gruvekonsesjoner.

- Den største trusselen vi har mot gruveindustrien i Nord-Norge er ikke prisene, det er myndighetenes sendrektige behandling av nye gruvekonsesjoner.

Det sier administrerende direktør i Leonard Nielsen og Sønner (LNS), Frode Nielsen.

Selv om malmprisene har falt dramatisk den siste tiden, er ikke det hovedutfordringen for norsk gruveindustri. Problemet er, ifølge Frode Nielsen, tungvint byråkrati og saksbehandlinger som går over flere år.


Ikke forutsigbart


- Det er bare å se på hvor lang tid det har tatt for gruveprosjektet Nussir, bare det å avgjøre om de skal få starte den gruva eller ikke. Det systemet vi har i dag er så lite forutsigbart, og det er det som er hovedproblemet for norsk gruveindustrien i dag, sier Nielsen.

 Han mener konsesjonsbehandlinger tar alt for lang tid. 

- La oss si at et gruveselskap får et raskere svar fra myndigheten, da kan man mye kjappere få i gang ny aktivitet og ikke minst skaffe til veie kapital. Det kan selvfølgelig bli et avslag fra myndighetene også, men da vet man jo tross alt utfallet, uten at man trenger å vente i årevis på svar sier Nielsen.

Frode Nielsen mener norske myndigheter bør se mot Canada, og måten de arbeider med gruveindustrien der.

- Det handler om å få en hurtig saksbehandling. I Canada setter de tidsfrister veldig tidlig i oppstartfasen, frister som går på når de ulike prosessene skal være ferdigbehandlet. I Norge bare flyter det  i årevis.Lite hensiktsmessig

Det er flere som er enig med Nielsen. Arktisk direktør i Golder Associates, Hans Christian Krarup, mener det norske regelverket skremmer investorer fra å gå inn i gruveprosjekter. 

- For Norges vedkommende er det flere som mener at dagens regulering av norsk gruvedrift er lite  hensiktsmessig. Det er nok en av de største grunnene til at Norge ikke er særlig attraktivt for investorer, skriver Krarup i en epost.

Han mener det handler om politisk vilje. 

- Min umiddelbare tanke omkring gruvedriftdrift i Norge er nok at de største barrièrene er relaterte til politikk og følelser, ikke ressursmengde og rentabilitet. Hvis Norge vil ha en aktiv gruveindustri bør man nok vurdere å gjennomgå de reguleringene som finnes nå, sier Hans Christian Krarup.


Les intervju med Hans Christian Krarup fra Arctic Business tidligere i høst her.
Les også:

Tidligst ferdigbehandlet ved nyttår

Mener behandling av mineralsaker må koordineres bedre. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: