Møtte kronprinsen i Russland

STRÅLENDE DAG: HKH kronprins Haakon, Nordområdesenterets direktør Frode Mellemvik og PhD-student June Borge fra Bodø samtalte om utdannelsessamarbeid i nordområdene.

Norske og russiske studenter møtte i dag HKH kronprins Haakon under et møte ved Baltic State Technical University (BSTU). St.Petersburg-universitetet og Universitetet i Nordland har samarbeidet i 23 år.

HKH kronprins Haakon var åpenbart en populær gjest blant studentene som var til stede i St. Petersburg i dag. Kronprinsen la vekt på verdien av å søke og dele kunnskap som en nøkkel til en fredelig, bærekraftig fremtid, og han lovpriste samarbeidet mellom Norge og Russland på alle områder, ikke minst utdannelse og forskning. Kronprinsen minnet om at de to landene alltid har levd i fred og at det var russerne som frigjorde Finnmark for 70 år siden. Kronprins Haakon benyttet også anledningen til å gratulere russerne med godt gjennomført OL – og med russisk sportslig medaljesuksess. Han tok seg også godt tid til å besvare spørsmål fra studentene. Kronprinsens besøk oppnådde omfattende oppmerksomhet i russiske medier, også med mange TV-kanaler til stede.

Pioneren

Viserektor Vyacheslag Borodavkin fra BSTU la  i sin hilsen vekt på hvor viktig samarbeidet har vært for å utdanne studenter til lederstillinger i både Russland og Norge, og uttrykte håp om at samarbeidet mellom Bodø og St. Petersburg skal utvikle seg videre.

 Nordområdesenterets direktør Frode Mellemvik har deltatt i samarbeidet mellom St.Petersburg og Bodø siden starten i 1991. Han er pioneren i prosjektet, understreket at samarbeidet har utviklet seg gjennom mange prosjekter, programmer og studier, og er stolt av at 2500 russere  i årenes løp har gjennomført studier ved Universitetet i Nordland. Motsatt har svært mange Bodø-studenter tilbrakt ett eller flere semestre i Russland.

- Samarbeidet har vært preget av gjensidig respekt og en prioritering av de faglige styrker hver av samarbeidsuniversitetene besitter, sa Mellemvik.

Positive resultater

Fire studenter som har erfaring fra samarbeidet mellom St. Petersburg og Nordland gjennom studieperioder begge steder,  fortalte om sine erfaringer. Nadezda Nazarova la vekt på at nordområde-perspektivet er nødvendig. Sergey Krylov trakk frem verdien av krysskulturelle erfaringer for hver og en, mens Artem Kovats var opptatt av hvor positivt samarbeid over landegrensene er for samfunn og næringsutvikling.  June Borge var opptatt av det høye faglige nivået ved de samarbeidende universitetene. Hun fikk etter den formelle seansen samtale videre med kronprinsen direkte.

- Vi snakket om hvor viktig det er å utvikle videre næringssamarbeidet mellom Norge og Russland – og å holde fokus på en bærekraftig ressursforvaltning i nordområdene, sier hun.

 

 

 Fylkeskommunalt besøk

Nordland fylkeskommune ledet av fylkesrådsleder Tomas Norvoll har også gjennomført møter i St. Petersburg i dag. Se video med Norvoll og Nordområdets direktør Frode Mellemvik: http://www.youtube.com/watch?v=2PdiAT09Hj8&sns=em     (Video. Berit Stensland, Nordland fylkeskommune)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTERTE ERFARINGER: HKH kronprins Haakon lyttet interessert til erfaringer studenter har gjort gjennom samarbeidet mellom BSTU og Universitetet i Nordland. Fra venstre June Borge (PhD-student i Bodø), Sergey Krylov (tidligere student i Bodø) og Nadezda Nazarova (PhD fra Universitetet i Nordland, nå forsker og rådgiver ved Nordområdesenteret, Universitetet i Nordland.
HYLLET RUSSISK TEKNOLOGI: Mens Universitetet i Nordland er sterk innenfor økonomiske fag gjennom Handelshøgskolen i Bodø, er Baltic State Technical University meget langt fremme innenfor teknologiske fag. I sin tale til norske og russiske studenter ved BSTU/Universitetet i Nordland skrøt HKH kronprins Haakon av russisk romforskning og teknologiutvikling, også representert ved russiske kosomonauter.
FRUKTBART SAMARBEID: Nordområdesenterets direktør Frode Mellemvik har fra norsk side ledet utdannelsessamarbeidet med BSTU siden 1991.

Norge og Russland har siden 1991 utviklet et omfattende og gjensidig undervisnings- og forskningssamarbeid som har gitt gode resultater for alle involverte. I årenes løp er 2500 russere utdannet ved UiN.

Baltic State Technical University (BSTU) «Voenmekh»:

 · BSTUs hovedbygning ble i 1875 grunnlagt som en teknisk skole til minne om tsarevitsj Nikolaj. Institusjonen ble omdøpt til Militær-mekanisk institutt – som «Voenmekh» er en forkortelse for – i 1932. Under sovjettiden utviklet universitetet seg til en av de viktigste utdanningsinstitusjonene for ingeniører og spesialister til Forsvaret, romfartssektoren og det militærindustrielle kompleks.k

· I 1992 ble universitetet omorganisert til Baltic State Technical University (russisk: Balitijskij Gosudarstvennyj Tekhnitsjeskij Universitet), og har styrket den humanistiske, samfunnsfaglige og økonomisk-administrative siden. Et viktig ledd i dette er det samarbeidsprogrammet som er inngått med Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland

 

Universitetet i Nordland:

 · Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (UiN) har i 23 år samarbeidet med Baltic State Technical University om forskning og utdannelse innenfor økonomi og ledelse.

 · Over 100 russere er utdannet til siviløkonomer gjennom et samarbeid med UiN, flere enn 10 av dem har senere disputert for doktorgrad i Bodø.

· Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nordland samarbeider med seks universiteter i Russland. I 2011 uttalte daværende utdannings- og forskningsminister Tora Aasland at «spesielt har innsatsen fra miljøene ved Universitetet i Nordland vært viktig for å fremme samarbeid med universiteter og næringsliv i Russland».

· Inneværende år studerer 350 russere ved UiN; ingen norske institusjoner har flere russiske studenter.

· Spesielt viktig for samarbeidet i nordområdene er masterstudiene i Energy Management og Sustainable Management, som begge sørger for at norske studenter tilbringer semestre i St. Petersburg eller andre russiske byer. Under undervisningen ved de russiske institusjonene bidrar også lærere fra UiN regelmessig.

· Samarbeidsprogrammet Arctic Bridge koordinerer utvikling av internasjonale PhD-programmer for nordområdene.

· UiN bidrar også i executive-programmer for russiske ledere. Et felles MBA-program for UiN og BSTU ble etablert i 2002, med minst 20 deltakere hvert år: Executives of Russian enterprises. Et eget Business Practice-kurs i Bodø er en del av dette programmet. UiN har også et spesialutviklet MBA-program for oljeselskapet Rosneft, i samarbeid med MGIMO-universitetet i Moskva.

- I årenes løp er 2500 russere utdannet ved UiN.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: