Møter nordnorsk transportnæring i dag

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er inne i siste etappe av "turneen" langs E6, og stopper i dag i Tromsø for å være med på dialogmøtet, før ferden går videre opp til Kirkenes. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i dag i Tromsø for å få innspill til hvordan transportnæringen i Nord-Norge kan kompenseres for å falle utenfor ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

I dag trer endringene i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i kraft.

Muligheten til å ha en lav arbeidsgiveravgift har vært et viktig virkemiddel for å sikre verdiskapningen i hele landet - også i nord - hvor den økonomiske veksten er sterk i flere næringer. Landsdelen har imidlertid noen særskilte  utfordringer, blant annet på grunn av store geografiske avstander.


Ikke lenger lovlig

Det er EUs nye regelverk for regionalstøtte som gjør at enkelte sektorer ikke lenger kan være en del av ordingen, og blant annet rammes transportnæringen.

Den norske regjeringen var uenig i beslutningen som EU fattet allerede i fjor, men etter dette har vår viktigste oppgave vært å jobbe for at færrest mulig rammes av dette, skriver kommunal- og næringsdepartementet i en pressemelding. 

Regjeringen har foreslått at alt som tas inn av økte avgifter - som følge av endringen - skal brukes til kompenserende tiltak i de tre nordligste fylkene.

For å komme raskt i gang med å identifisere prosjekter som er viktige for næringslivet og som kan bygges ut innen rimelig tid, er derfor statsrådene Sanner og Solvik-Olsen i Tromsø i dag. En rekke nordnorske politikere og næringslivsorganisasjoner er invitert til dialogmøtet som begynte klokken tolv i dag, og varer til i 15-tida. Møtet arrangeres i lokalene til Næringsforeningen for Tromsøregionen.

Her kan du lese mer om hvem som er invitert til dialogmøtet.

 

Vil kompensere med bedre infrastruktur

- Næringslivet i nord og stortingsrepresentanter er tydelige på at transportnæringen er viktig for å fortsette veksten i landsdelen og at utbygging av infrastruktur kan være en løsning. Derfor vil regjeringen bruke om lag 1.600 millioner kroner de neste årene på infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge og økt statlig kjøp av persontransport, skriver kommunikasjonsrådgiver Sissel Mossing i pressemeldingen fra departementet.

- Regionalt næringsliv kjenner utfordringene best og er de beste til å foreslå løsninger. På stormøtet vil regjeringen presentere rammene for ordningen og diskutere forslagene som kommer. Sammen skal vi finne prosjekter som raskt kan iverksettes og ferdigstilles, for å bedre transportforhold og konkurransekraften i landsdelen.

 

NHO oppsummerer

Næringslivets Hovedorganisasjon oppsummerer de viktigste endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften - som trer i kraft i dag - slik:

  • Flere kommuner kommer inn i ordningen.
  • Energi- og transportsektorene er delvis utenfor, men definisjonene er innsnevret i forhold til opprinnelig.
  • Flere tiltak skal kompensere for full arbeidsgiveravgift.
  • Det knytter seg særlige utfordringer til arbeidsgivere som både driver virksomhet innenfor næringer som er omfattet av ordningen og sektorunntatt næring, såkalt blandet virksomhet.

I dette faktaarket gir de mer utdypende informasjon om hvilke endringer som gjelder fra og med i dag. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: