Moter, mat, smarte byer - og Arktis

Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt (også kjent som Cucci-Helle) og hennes nordiske samarbeidsminister, Carsten Hansen, presenterte formannskapsprogrammet for Nordisk Råd. (Foto: Samuel Enblom, norden.org).
Attraktive og smarte byer, nordisk mote- og tekstilproduksjon, nordisk mat og Arktis er blant de områdene Danmark vil arbeide for under sitt formannskap i Nordisk ministerråd i 2015.

Attraktive og smarte byer, nordisk mote- og tekstilproduksjon, nordisk mat og Arktis er blant de områdene Danmark vil arbeide for under sitt formannskap i Nordisk ministerråd i 2015.

Formannskapet i ministerrådet går på omgang mellom medlemslandene, og fra neste år er det altså Danmark som styrer. Og da, fortalte statsminister Helle Thorning-Schmidt til Nordisk råds medlemmer i Stockholm den 28. oktober, vil landet satse på vekst – på ulike områder.

Vekst er avgjørende

Den danske statsråden for nordisk samarbeid, Carsten Hansen, følger opp:

-Vekst er fullstendig avgjørende hvis vi vil bevare og styrke Nordens posisjon som foregangsregion, særlig når det gjelder grønne løsninger, energi og klima. Derfor står vekst, jobbskaping og økt konkurransekraft helt sentralt i det danske formannskapsprogrammet.

Byer, moter og Arktis

Mer konkret betyr dette at danskene vil satse på utvikling av attraktive, smarte og bærekraftige byer, en ressurseffektiv og bærekraftig nordisk mote- og tekstilproduksjon og de vil styrke det arktiske samarbeidet – særskilt omkring klimaspørsmål.

Arktis inntar, ifølge danskene, en stadig viktigere plass på den nordiske og internasjonale dagsordenen. Sammen med Grønland og Færøyene vil Danmark søke å styrke det nordisk-arktiske samarbeidet, og da altså særlig om klimaspørsmål.

Velferd

 «Programerklæringen» fra den danske regjeringen inneholder også formuleringer om velferdsutvikling og om «bedre strategisk bruk av den nordiske «merkevaren» for å styrke kunnskapen om Norden og profilere regionen til gagn for vekst og velferd».

Nordisk mat

Et av elementene i slik profilering er «Ny nordisk mat», som har vært med på å sette Norden på verdenskartet, od ette ønsker Danmark å bygge videre på i sitt formannskap.

Det danske formannskapsprogrammet kan leses og lastes ned på norden.org, og de enkelte tiltakene kan følges gjennom året her.

 

 

Nordisk mote- og tekstilindustri, deriblant grønlandsk pelsverk, vil være blant Danmarks satsingsområder som formann i Nordisk ministerråd. (Foto: great Greenland)
Nordisk mote- og tekstilindustri, deriblant grønlandsk pelsverk, vil være blant Danmarks satsingsområder som formann i Nordisk ministerråd. (Foto: great Greenland)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: