Mot oppsigelser ved Modolv Sjøset

Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS, hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)

Eierne av den kriserammede fiskeribedriften Modolv Sjøset AS har vært på Træna, og det ser nå ut til å gå mot en løsning hvor hvitfisk-anlegget ved fabrikken selges til lokale krefter. Det betyr kutt i antall ansatte på administrasjonssiden.


HNN erfarte allerede for en måned siden at et eventuelt salg av hvitfisk-anlegget til lokale krefter kunne være en mulig utgang på krisen ved hjørnesteinsbedriften på Træna.

Etter at eierne var på besøk i øysamfunnet sist uke, er det nå den veien det ser ut til å gå. Det sier daglig leder Geir Sjøset.Splittes opp

- Vi har hatt et møte og blitt enige om et opplegg hvor vi overtar hvitfisk-delen, og Pelagia beholder den pelagiske delen, slik at det blir fortsatt drift, sier han.

- Betyr det at de som er permittert fortsatt vil ha en jobb å gå til?
- Produksjonen blir ikke berørt, men det vil bli kutt i deler av administrasjonen, sier Sjøset.

Hvor mange som må gå er usikkert, inntil videre:
- Det vet vi ikke ennå, sier han.

Fortsatt er det mange brikker som må falle på plass før situasjonen ved den kriserammede bedriften er avklart, for det er mange parter involvert. Helgeland Sparebank og Innovasjon Norge har – i likhet med Nordland fylkeskommune – lenge ventet på signaler fra eierne om hvilke planer de har for videre drift.

Selv om intensjonen er der vil ikke et eventuelt salg av hvitfisk-delen – til daglig leder Geir Sjøset med flere - bli avklart med det første. Det er mange formaliteter som skal på plass før det kan bli en realitet:

- Vi har en deadline i oktober, sier Sjøset, som foreløpig ikke vil si mer om hvem de andre, lokale interessentene er.


Banken ser lyst på det

Foreløpig ser det ut til at Helgeland Sparebank er positive til en løsning hvor driften deles opp:

- Jeg kan ikke være konkret, for vi er i en fase nå hvor alt dette skal sees på. Men vi forsøker å legge til rette for at det fortsatt skal være drift. Vi har strukket oss langt tidligere, og vil fortsatt prøve å gjøre det. Vi har vurdert og foreslått løsninger, og har stor tro på at det fortsatt skal være drift ved både hvitfisk-anlegget og det pelagiske anlegget, sier banksjef Jan Erik Furunes.

 

Optimist med forbehold

Optimistisk er også Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune. Men han har ikke like stor tro på fortsatt drift ved det pelagiske anlegget, som det Sjøset har.

- Det er veldig uheldig at eierne ikke vil møte fylkeskommunen, slik vi har bedt om, sier han.

Knutsen frykter fortsatt at eierne, Pelagia AS, har kjøpt opp for å legge ned den pelagiske virksomheten.

- Og det er klart, hvis det bare blir hvitfisk-produksjon, spørs det hvordan det vil gå, sier han.

Da representanter for fylkeskommunen for kort tid siden var i møte med formannskapet i Træna kommune, besluttet de å sette ned en ressursgruppe, som skal hjelpe øysamfunnet i fortsettelsen.

Får drahjelp

- Vi fikk signaler i løpet av møtet på at Trænafestivalen er en ressurs, og formannskapet var veldig kreativt. Vi vil nå stille med en ressursgruppe som kan hjelpe de med å se på hvilke muligheter som fins, sier Knutsen.

Ressursgruppa skal blant annet bestå at folk fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Kunnskapsparken Helgeland.

- Vi vil altså jobbe på to plan samtidig, oppsummerer fylkesråden – som forteller at det i forlengelsen av arbeidet til ressursgruppen skal lages et mulighetsstudie.

High North News har gjentatte ganger gjort forsøk på å få eierne av Modolv Sjøset AS til å kommentere hvilke planer de har for driften videre, men har så langt i dag ikke lyktes med å få en kommentar fra daglig leder Egil Magne Haugstad i Pelagia AS.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: