Möjligheter och utarmning

Hur ser livet ut i glesbygden, är allt hopplöst eller ser vi i stället utveckling, livskraft och en blomstrande framtid?

Hur ser livet ut i glesbygden, är allt hopplöst eller ser vi i stället utveckling, livskraft och en blomstrande framtid?

Det är en av frågorna bakom ett stort projekt som länsmuseerna i de fyra nordligaste länen gåt samman för att driva.

I början av nästa år öppnar utställningen ”Inland” på Jamtli i Östersund och redan nu arbetar de medverkande för fullt, enligt  ØP.se

– Det är en utmaning att berätta om Norrlands inland idag. Å ena sidan fantastiska människor och miljöer, kreativa byar och stora möjligheter.

– Å andra sidan nedläggelse, utarmning, avfolkning och vemod. Bägge berättelserna är sanna, säger Po Tidholm.