Fondene skal være landsdekkende, men all erfaring er at de har størst betydning for den regionen de er lokalisert i. Innovasjon Norge forvalter statens interesser i fondene. De skal nå velge forvaltere for fondene gjennom en åpen konkurranse. Deretter skal privat kapital hentes inn. Forvaltere og investorer velger bransjer fondene spesialiserer seg på. Det vil ta om lag ett år før fondene kan begynne å investere.