Minner om den norske holdningen til apartheidregimet

Vladimir Putin og hans nærmeste er utsatt for en rekke sanksjoner som en følge av ukrainakrisen. Foto: Foto: The Presidential Press and International office

Dr. Kåre Dahl Martinsen mener det er naivt å tro at ikke den egenrådige politikken fra Russlands ledelse vil smitte over på nordområdepolitikken. 

Er det feighet vi ser når norsk næringsliv raskt går ut og avviser at ukrainakrisen vil påvirke nordområdepolitikken? Er det kun våre egne interesser vi er ute etter å verne? 

Seniorforsker Kåre Dahl Martinsen fra Institutt for Forsvarsstudier er i et innlegg i High North News sterkt uenig med sin kollega Andreas Østhagen. 

Østhagen skrev forrige uke kronikken Ukrainakrisen og nordområdene: Straff eller forsoning? 

Martinsen mener det Østhagen taler for i stor grad minner om den norske holdningen til apartheidregimet. -All boikott og støtte var ok så lenge det ikke rammet norske rederier. På samme måte som norsk næringsliv nå er like lite interessert i straffetiltak som Russland selv. 

Les hele innlegget her.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: