Ministermøte på Island

Forsvars- og utenriksministrene skal møtes på Island neste uke.
Forsvars- og utenriksministrene i Norden møtes på Island 11.-12. februar.  

På agendaen står aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål og konkret nordisk samarbeid. Samtidig stiller Norge med jagerfly i Nato-operasjonen for overvåkning og tilstedeværelse i islandsk luftrom. 

Norge, Sverige og Finland gjennomfører også øvelsen Iceland Air Meet, hvor jagerfly fra de tre landene øver sammen over Island. Fra Norge deltar seks jagerfly fra 27. januar til 21. februar. 

- Nato vil på kort varsel slutte opp om forsvaret av Island dersom det skulle bli behov for det. Allierte land gjennomfører det jevnlig tilstedeværelse og overvåkning av dette luftrommet.  For første gang øver svenske og finske jagerfly samtidig med en slik operasjon. Dette er en spennende ramme rundt det nordiske utenriks- og forsvarsministermøtet, sier utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Nordisk samarbeid

På ministermøtet skal videreutvikling av det nordiske samarbeidet diskuteres, sammenmed den sikkerhetspolitiske utviklingen i Arktis, Nato/partnerskap og internasjonal krisehåndtering. 

- De nordiske landene deler mange utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser og utfordringer. Vi har et sterkt nordisk samarbeid, og ønsker å utvikle dette videre, sier utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Andre gang

Møtet på Island er andre gangen det arrangeres et slikt nordisk ministermøte. Første gang var det nordiske utenriks- og forsvarsministermøtet i Bodø i september 2012. 

Utenriksministene skal i tillegg til fellesmøtet samles og diskutere framtidig nordisk utenrikspolitisk samarbeid i FN. 

Tags