- Milliardverdier ligger gjemt på Helgeland

Rana har alltid vært en mineralkommune, og også av stor nasjonal betydning basert på malm- og mineralhistorien som ligger her. "Mange ser på dette med gruvedrift som fortiden, men vi mener at det finnes liten tvil om at dette faktisk er framtida vår."

SINTEF, regionrådet og Rana Utviklingsselskap (RU) mener at det ligger mineraler for over hundre milliarder gjemt på Helgeland . Dette kan være den nye oljen mener de, skriver Avisa Nordland.

Flere aktører på Helgeland har blitt involvert for å sette i gang et forprosjekt der det skal ses på mulighetene for å finne malmer og mineraler i regionen. Prosjektet som heter «Verdiskaping i indre Helgeland basert på mineralressurser» omfatter seks kommuner i indre Helgeland. Rana, Nesna, Lurøy, Hemnes, Grane og Hattfjelldal er de kommunene som er en del av regionrådet i dette prosjektet. Hensikten er å gjennomføre en situasjonsanalyse som kan skape en felles forståelse for muligheter og utfordringer i forbindelse med økt kommersiell utnyttelse av disse mineralressursene i regionen.