Milliardutbygging blir ferdig to år før planlagt

Statnett endrer fremdriftsplanen for den nye kraftledningen mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark,
Statnett endrer fremdriftsplanen for den nye kraftledningen mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark.

Med de nye planene vil hele ledningen stå ferdig to år tidligere enn planlagt, skriver Nord24.

Den tidligere planen var at ledningen frem til Skaidi skulle være på drift i 2021. Den gang skulle strekningen mellom Balsfjord og Skaidi deles i tre, og siste del fra Skillemoen(Alta) til Skaidi avventes to år. Med ny fremdriftsplan, og samtidig oppstart på tre strekninger, vil ledningen stå ferdig to år tidligere – forutsatt nødvendige tilganger til grunn fra byggestart 2016.