Milliardunderskudd for Northland

Northlandkonkursen er en av de mest omfattende i Skandinavia noensinne. (Foto Northland.eu)
Gruveselskapet Northland går med dundrende 6.3 milliarder i underskudd i tredjekvartal.
Gruveselskapet Northland går med 6.3 milliarder i underskudd i tredjekvartal. 

Selskapet hadde til sammenligning et overskudd på 2.6 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Samtidig skriver selskapet ned gruveverdier med 5.8 milliarder kroner. Hittil i år har selskapet skrevet ned verdien med en milliard. Nå senkes altså verdien ytterligere, og ender på hele 6.8 milliarder.

Dette er en konsekvens av det dramatiske nedgangen i jernmalmprisene den siste tiden. Lave jernmalmpriser er også hovedårsaken til det store underskuddet.

Selskapet jobber iherdig med å få på plass ny finansiering for å kunne ta opp igjen driften. Men lave priser gjør arbeidet vanskelig.

"I november 2013 annonserte selskapet behovet for ytterligere finansiering. Jernmalmprisen, som har vært langt lavere enn ventet i 2014, har gjort det for utfordrende å sikre denne finansieringen i år", står det i kvartalsrapporten.

Men tidligere denne måneden kom det frem at en gruppe investorer med industriell kompetanse, ønsker å kjøpe opp gjelden til det kriserammede selskapet.

 
Styret melder i dag at det har blitt gjort store fremskritt i forhandlingene mellom de nye investorene, og kreditorene til selskapet. Styret går derfor inn for at rekonstruksjonen fortsetter, og at det iverksettes tiltak for å sikre utstyr og faglig arbeidskompetanse, slik at en smidig oppstart vil være mulig. Det er fortsatt usikkert om eller når produksjonen kan gjenopptas. 

- Jeg er glad for at det har blitt gjort fremskritt i forhandlingene mellom investorene og kreditorene. Når en avtale kommer på plass vil dette være en viktig milepæl for selskapet. Det vil sikre ny finansiering og videre gruvedrift, sier styreleder i Northland, Arne Fjell.

Olav Fjell har fortsatt tro på selskapet, les intervju med han her.

Northland har siden i sommer vært i sin andre rekonstruksjon på to år. Så godt som alle ansatte har mistet jobben, og all produksjon av jernmalm har vært stanset siden begynnelsen av oktober.

Tags