Milliardunderskudd for Northland

Northlandkonkursen er en av de mest omfattende i Skandinavia noensinne. (Foto Northland.eu)
Gruveselskapet Northland går med dundrende 6.3 milliarder i underskudd i tredjekvartal.
Gruveselskapet Northland går med 6.3 milliarder i underskudd i tredjekvartal. 

Selskapet hadde til sammenligning et overskudd på 2.6 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Samtidig skriver selskapet ned gruveverdier med 5.8 milliarder kroner. Hittil i år har selskapet skrevet ned verdien med en milliard. Nå senkes altså verdien ytterligere, og ender på hele 6.8 milliarder.

Dette er en konsekvens av det dramatiske nedgangen i jernmalmprisene den siste tiden. Lave jernmalmpriser er også hovedårsaken til det store underskuddet.

Selskapet jobber iherdig med å få på plass ny finansiering for å kunne ta opp igjen driften. Men lave priser gjør arbeidet vanskelig.

"I november 2013 annonserte selskapet behovet for ytterligere finansiering. Jernmalmprisen, som har vært langt lavere enn ventet i 2014, har gjort det for utfordrende å sikre denne finansieringen i år", står det i kvartalsrapporten.

Men tidligere denne måneden kom det frem at en gruppe investorer med industriell kompetanse, ønsker å kjøpe opp gjelden til det kriserammede selskapet.

 
Styret melder i dag at det har blitt gjort store fremskritt i forhandlingene mellom de nye investorene, og kreditorene til selskapet. Styret går derfor inn for at rekonstruksjonen fortsetter, og at det iverksettes tiltak for å sikre utstyr og faglig arbeidskompetanse, slik at en smidig oppstart vil være mulig. Det er fortsatt usikkert om eller når produksjonen kan gjenopptas. 

- Jeg er glad for at det har blitt gjort fremskritt i forhandlingene mellom investorene og kreditorene. Når en avtale kommer på plass vil dette være en viktig milepæl for selskapet. Det vil sikre ny finansiering og videre gruvedrift, sier styreleder i Northland, Arne Fjell.

Olav Fjell har fortsatt tro på selskapet, les intervju med han her.

Northland har siden i sommer vært i sin andre rekonstruksjon på to år. Så godt som alle ansatte har mistet jobben, og all produksjon av jernmalm har vært stanset siden begynnelsen av oktober.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: