Milliardærer tiltrekkes av arktisk skatteparadis

Ordfører Sture Pedersen (H) ønsker å tiltrekke kapital til Bø kommune gjennom en reduksjon av den kommunale formuesskatten.
– Det offentlige har forlatt oss for mange år siden, og da er det kun privat næringsliv som kan berge oss, sier ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen (H).

Bø kommune i Vesterålen har hatt en negativ befolkningsutvikling i flere år. I et forsøk på å motvirke denne trenden har Bø vedtatt å senke den kommunale formuesskatten med et håp om å tiltrekke privat næringsliv til kommunen. 

– Vi gjør dette for å tiltrekke kapital til kommunen. Det trenger vi for å overleve og for å skape arbeidsplasser, sier ordfører Sture Pedersen til High North News. 

– Det offentlige har forlatt oss for mange år siden, og da er det kun privat næringsliv som kan berge oss for å skape aktivitet i kommunen. Og da må vi gjøre et grep som dette for å få oppmerksomhet. 

Tiltaket har allerede gitt resultater. Kristian Adolfsen, en av grunnleggerne av Adolfsen Group har bestemt seg for å flytte til Bø. Adolfsen Group har 24.000 ansatte og omsatte i 2019 for rundt 15 milliarder kroner. 

 Her har de satt ned formuesskatten, som gjør at vi kan beholde mer av kapitalen i firmaet og vokse videre i stedet for å måtte ta det ut som utbytte og betale formuesskatt, sier Kristian Adolfsen til Nettavisen.  

Hvor mange som melder flytting og hvor mye kapital som genereres i Bø av den nye formuesskatten får vi se i 2021, sier ordfører Sture Pedersen. Her fra Havna i Nykvåg, Bø kommune. Foto: Blue Elf / Wikimedia Commons
– Den faktiske effekten av vedtaket får man se i 2021 når ligningen kommer, sier ordfører Sture Pedersen. Her fra Nykvåg, i Bø kommune. Foto: Blue Elf / Wikimedia Commons.

Formuesskatten er i dag på 0,85 prosent. 0,15 prosent går til staten og 0,70 prosent går til kommunene. Den kommunale satsen kan hver enkelt kommune bestemme over selv, og Bø har satt denne satsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø er nå på 0,35 prosent. 

Kan skape mer aktivitet i Nord-Norge

Tror du flere kommuner vil gjøre det samme som dere?

Jeg mener dette er et grep som kan fungere spesielt godt i Distrikts-Norge. Her mangler vi kapital. Hvis vi lykkes med dette, så tror jeg ikke vi blir alene om å gjøre slike grep. Jeg ønsker aktivitet i Bø, langs kysten og spesielt mer aktivitet i Nord-Norge. 

– Vi har enda mer å gå på når det kommer til reduksjon av formuesskatten, og det finnes enda flere økonomiske grep vi kan gjøre for å tiltrekke oss kapital. 

Hvor mange har meldt flytting?

– Vi har fått mange henvendelser fra privat næringsliv angående næringsetableringer i Bø. Dette er musikk i mine ører. Det er flere som har kommet på plass, og flere kommer. Akkurat nå kan jeg ikke si hva dette utgjør i kroner og øre, men når ligningen kommer i 2021 får vi se den faktiske effekten. 

Pedersen mener at at et sterkere næringsliv også vil styrke de kommunale tjenestene.

– Jeg har brukt alt for mye energi i min politiske karriere på å forsøke å berge statlige arbeidsplasser som er borte for lenge siden. Jeg bruker nå energien min på å tiltrekke private arbeidsplasser. De er også mye mer behagelig å prate med, sier han. 

Jeg har brukt alt for mye energi i min politiske karriere på å forsøke å berge statlige arbeidsplasser som er borte for lenge siden
Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune

Nord-Norge som skatteparadis

Eier og gründer i eiendomsselskapet T. Kolstad, Tord Kolstad tror reduksjonen av formuesskatten i Bø vil skape positive ringvirkninger for kommunen. 

Tord Kolstad mener det er en god idè å gjøre Nord-Norge til et skatteparadis. Foto: T. Kolstad Eiendom 

– Man kan jo nå se at det de har gjort i Bø har hatt effekt. Flere har meldt flytting til kommunen. 

– Skatteinngangen i Bø går ned når de setter ned satsen, men den vil øke hvis formuende folk flytter dit. Og hvis folk med kunnskap og kapital flytter til kommunen vil dette sannsynligvis gi enda mer verdiskapning. 

Er det en god idè å gjøre hele Nord-Norge til et skatteparadis?

– Ja, det tror jeg. Landsdelen har utfordringer. Utfordringene er kanskje ikke så lett å se hvis man bor i Bodø eller Tromsø, men det finnes mange utfordringer her. Et skattefritt Nord-Norge ville skapt enorme stimuli for økonomien i nord. Jeg tror dette kunne vært løsningen på alle Nord-Norges problemer. 

 

Jeg tror dette kunne vært løsningen på alle Nord-Norges problemer
Tord Kolstad, eier av T. Kolstad Eiendom AS

Kunne du tenkt deg å flytte til Bø selv?

– Ut i fra skattemessige hensyn kunne jeg tenkt meg å gjøre det. Jeg var der i sommer, og det er en flott kommune. Men jeg har fire mindreårige barn, og de har ikke den samme interessen. Jeg er glad i Bodø og liker meg her. 

Les også

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: