Miljøhensyn i gruvedrift

I april i fjor ble det holdt en konferanse i Rovaniemi om "Best Environmental Practices in the Mining Sector in the Barents Region". Nå foreligger rapporten - gratis.

Naturressursene i Barentsregionen er av strategisk betydning for Europa. Gruvevirksomheten vokser, men byr også på miljøutfordringer. Hvordan møtes disse best? 

Les svarene i rapporten her.

Tags