Miljøforkjempere i samarbeid med Hurtigruten

I følge Bellona-leder Fredrik Hauge, er elbil-politikken et eksempel på hvor effektivt det kan være når politikken og markedskreftene får fungere sammen. Han mener det behøves et tilsvarende grep for å stimulere skipsfarten. (Foto: Bellona)
Miljøbevegelsen Bellona skal hjelpe Hurtigruten for å se om det er mulig å drive skipsfart med batteriteknologi og algedrivstoff.

Miljøbevegelsen Bellona skal hjelpe Hurtigruten for å se om det er mulig å drive skipsfart med batteriteknologi og algedrivstoff.

- Skipsfarten tilhører ikke-kvotepliktig sektor, men det betyr ikke at vi er fratatt ansvar for å redusere våre utslipp, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten i en pressemelding. 

Er det noe klimatoppmøtet i Paris har understreket, så er det at det haster å kutte utslippene.

-Fremtidsrettede selskap som Hurtigruten tar dette innover seg, sier SkjeldamMot utslippsfri skipsfart

Som et ledd i arbeidet med å kutte utslipp har selskapet nå inngått et samarbeid med Bellona.

- Dette er mer enn et grønt ordskifte. Dette er grønn akselerasjon mot vårt felles mål om en utslippsfri skipsfart, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona skal hjelpe Hurtigruten med en mulighetsstudie som viser hvordan dagens flåte kan redusere klimautslipp. Og Bellona-sjefen er glad for å innlede et nybrottsarbeid med Hurtigruten som innebærer å se på muligheten for bruk av batteriteknologi og algedrivstoff.

- Jeg oppfordrer også norske kommunepolitikere og havnesjefer til å henge med på temposkiftet og kursendringen, sier Hauge.

Han mener kyst-Norge kommer til å merke seg samarbeidet mellom Bellona og Hurtigruten.

- Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø, Kirkenes og mange andre havner bør bare begynne å planlegge sine landstrømsutbygginger med det samme. Jeg tror på Hurtigrutens sjef Daniel Skjeldam når han sier at dette er noe de vil etterspørre til neste generasjons Hurtigruter, sier Bellona-sjefen.Dyr med nytt

- Ny teknologi er dyrt. Skal man klare å redusere utslippene fra skipsfarten på samme måte som man gjør for personbiltransporten må man bruke politiske virkemidler – pisk og gulrot, for å stimulere markedet, sier  Skjeldam

Han viser til  elbilene og  får støtte fra Frederic Hauge.

- Elbilpolitikken er et eksempel på hvor effektivt det kan være når politikken og markedskreftene får fungere sammen. Vi trenger et tilsvarende grep for å stimulere skipsfarten, sier Hauge.

- Skipsfarten trenger at det utvikles en elbil-politikk, sier  Skjeldam.Flytende utstillingsvindu

Hurtigruten har full fart inn i framtiden, og har har levert tidenes beste resultat.

- Klarer vi å fortsette med dette, vil vi investere i nye skip om noen år. Da vil vi selvfølgelig være opptatt av å kunne ta i bruk best tilgjengelig teknologi, sier Skjeldam

Han mener det er bare et spørsmål om tid før den utslippsfrie fremtiden har nådd skipsfarten.

- Vi skal ligge i forkant av utviklingen. Bare på den måten kan vi sikre at Hurtigruten er like viktig i fremtiden som selskapet har vært i fortiden, sier Skjeldam.

Hauge sier det er viktig at en stor aktør som Hurtigruten tar en aktiv rolle innen ny utvikling. Og mener at selskapets ønske om å være med på å sette en ny standard innen skipsfart er ekstremt viktig. 

- Ikke bare viktig i norsk sammenheng, Hurtigruten er flytende utstillingsvinduer i internasjonale farvann. Her kan selskapet utgjøre en stor forskjell, sier Hauge.Administrerende direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam. Foto: Hurtigruten
Administrerende direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten har som et ledd i arbeidet mot å kutte utslipp, inngått et samarbeid med Bellona . (Foto: Hurtigruten)
Hurtigruten, Finnmarken. Foto: Hurtigruten.
Hurtigruten, Finnmarken. Foto: Hurtigruten.

Tags