Miljødirektoratet: Trenger mer tid enn vi trodde

Miljødirektoratet har nå behandlet klagene som kom inn etter at de i januar tillot deponering av avgangsmasser i Repparfjorden. (Foto: Nussir ASA)
Nussir ASA har ventet på en avklaring i sin utslippssøknad i snart et halvår, men Miljødirektoratet trenger fortsatt mer tid.

Nussir ASA har ventet på en avklaring i sin utslippssøknad i snart et halvår, men Miljødirektoratet trenger fortsatt mer tid. 


- Saken er stor og vanskelig, og vi ser at vi må bruke mer tid enn vi trodde, sier seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet. 

Under et folkemøte i august 2014 sa Sørby at målet var å avgjøre utslippssøknaden i løpet av 2014


Stadig utsatt

I år har High North News flere ganger spurt om når det kommer en avklaring, og i januar fikk vi opplyst at en avklaring ville komme i løpet av første kvartal. I slutten av februar var svaret at en avklaring ville komme “senere i vinter/vår”, og da vi spurte i midten av april var beskjeden at saken ville være ferdigbehandlet “i løpet av våren”. 

- Hvorfor tar dette så lang tid? 

- Det er ingen enkeltgrunn til det, men vi har blant annet brukt store ressurser på Engebøsaken, sier Sørby.
I februar ga Miljødirektoratet sin tilrådning til regjeringen angående Nordic Minings søknad om å få deponere avgangsmasser fra Engebøfjellet i Førdefjorden. I motsetning til den saken skal Nussirs søknad avgjøres hos direktoratet. En eventuell anke skal behandles i Klima- og miljødepartementet. 

- Vi tar med oss de erfaringene den saken har gitt oss også inn i Nussirsaken, sier Sørby. 

- De miljøfaglige erfaringene eller erfaringer om medieoppstyr? 

- Det er de samlede erfaringene som tas med. Grundig jobb

Harald Sørby sier det er uheldig at denne saken tar så lang tid, og skulle gjerne hatt noe ferdig. 

- Men vi mener hensynet til å gjøre en grundig jobb i en så kontroversiell sak må veie tyngst, derfor må vi vente, sier han. 

- Nå er du kanskje forsiktig med å anta hvor lang tid det vil ta? 

- Jeg skal være veldig forsiktig med å gi et tidspunkt for når saken er ferdig, men vil understreke at vi har oppmerksomheten rettet mot saken, det er ikke slik at den bare ligger på et bord. 


Seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet. (Foto: : John Petter Reinertsen)
Seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet. (Foto: : John Petter Reinertsen)

Tags