Miljødirektoratet: Nussir avgjøres ikke før sommeren

Det at regjeringen har gitt klarsignal for Nussir i Finnmark er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen, mener Sandberg.
Frank Bakke-Jensen (H): - Dette er for dårlig.


Frank Bakke-Jensen (H): - Dette er for dårlig. 

Nussir ASAs søknad om utslippstillatelse i Repparfjorden blir ikke avgjort før sommeren, opplyser Miljødirektoratet. 

- Dette mener jeg er for dårlig, sier stortingsrepresentant for Finnmark Frank Bakke-Jensen. 

Etter at kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars 2014 godkjente reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund er det kun utslippstillatelsen som gjenstår før Nussir ASA kan starte utbyggingen av den planlagte kobbergruven. 

Men om Miljødirektoratet sier ja eller nei til å deponere avgangsmassene i sjøen, det er en avklaring som tar tid.


Skulle komme i 2014

Under et folkemøte om saken i august 2014 sa sekssjonssjef Harald Sørby at Miljødirektoratet hadde som mål å avgjøre utslippssøknaden i løpet av 2014

High North News har flere ganger etterspurt en avklaring, og i januar fikk vi opplyst at en avklaring ville komme i løpet av første kvartal. I slutten av februar var svaret at en avklaring ville komme "senere i vinter/vår", og da vi spurte i midten av april var beskjeden at saken ville være ferdigbehandlet "i løpet av våren". 

Nå er imidlertid beskjeden at avgjørelsen ikke vil komme før sommeren. 

HNN har forsøkt å få en utdypende forklaring fra Miljødirektoratet på hvorfor det tar så lang tid å behandle saken, men etatens ledere er på samling, og har ikke vært tilgjengelige for en kommentar.  


Håpløst 

Bakke-Jensen mener dette viser en av de grunnleggende utfordringene som norsk mineralnæring står overfor, nemlig et uforutsigbart forvaltningsregime. 

- Det er håpløst for et selskap å skulle legge en tidsplan under slike forhold, sier Bakke-Jensen. Han er klar på at en av regjeringens viktigste oppgaver framover er å sørge for at bransjen får en forutsigbar forvaltning. 


Etterlyser forklaring

I NHO Finnmark etterspør regiondirektør Marit Helene Pedersen informasjon om hvorfor dette tar så lang tid. 

- Vi skjønner ikke hvorfor det skal ta så mye lengre tid enn anslått, sier Pedersen. Om Miljødirektoratet kom med en forklaring på hvorfor det er blitt slik hadde det vært enklere å forholde seg til. 

- Nå er det bare stille, noe som er uholdbart for dem som jobber med prosjektet, sier hun. 

Norge har falt på rankingen over hvilke land det er attraktivt å investere i mineralnæringen i, og flere har pekt på uforutsigbar tidsbruk ett av problemene. I ytterste konsekvens fall kan langdryg behandlingstid føre til at det overhodet ikke blir noe av prosjektet.  Etablering vil gi store ringvirkninger

For næringslivet i Finnmark er Nussir viktig, og mange venter spent på en avklaring på prosjektet.  

- Finnmark er det tredje største mineralfylket i Norge, og dette prosjektet er viktig for andre selskaper i fylket, leverandørindustrien, bygg, anlegg, elektro, rør og så videre. Dette er bransjer som gir massevis av arbeidsplasser til et lokalsamfunn som følge av en slik etablering. 

I NHO Finnmark har man sammen med Finnmark Fylkeskommune, Kvalsund kommune og LO tatt initiativ til et møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft for å høre hva det står i. 

- Dette er så stor en sak at vi må gå til høyeste nivå, sier Pedersen. 
Adm. dir. Øystein Rushfeldt i Nussir ASA har ikke vært tilgjengelig for kommentarer. 


Les også: - Nå må vi få en avgjørelse i Nussirsaken ogsåStortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen pg regiondirektør i NHO Finnmark, Marit-Helene Pedersen, er utålmodige på vegne av Nussir. (Foto: Linda Storholm)
Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) og regiondirektør i NHO Finnmark, Marit-Helene Pedersen, syns det er for dårlig av Miljødirektoratet å ikke komme med en avklaring på Nussirs utslippssøknad. (Foto: Linda Storholm)

Nussir ASA

Nussir ASA ønsker å utvinne kobber fra Nussir og Ulveryggen, og deponere avgangsmassene i Repparfjorden.

Reguleringsplanen for området ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars 2014

Reguleringsplanen omfatter et areal på 17 km2 på land. Av dette er 1,3 km2 regulert til bygge- og anleggsområde og noe regulert til anleggsveier og kai.  

Hoveddelen av landarealet – 15,4 km2 - er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR-område) med bestemmelser som tillater underjordisk gruvedrift med nødvendige luftesjakter med overbygg.
Arealet som er regulert til sjødeponi er 8,5 km2 stort.

Før virksomheten kan sette i gang må det gis utslippstillatelse etter Forurensningsloven og driftskonsesjon etter Mineralloven. 

Tags