Mest vind i nord

De største vindressursene finner vi langs kysten og i nordområdene, sa Erling Holden, professor i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane da han forleden deltok i et debattmøte hos Naturviterne i Oslo.

-  Vi må først gå onshore før vi går offshore. Det blåser mye og sterkt i Norge. Det blåser dobbelt så sterkt på det samme arealet i Finnmark som det gjør i Tyskland. Utfordringene er det dårlige nettet i Norge. Vi har en konsesjonsprosess som tar hensyn til mange samfunnsinteresser og det må lønne seg, sa Holden.

Les mer om møtet her

Nøkkelord