Mest vind i nord

De største vindressursene finner vi langs kysten og i nordområdene, sa Erling Holden, professor i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane da han forleden deltok i et debattmøte hos Naturviterne i Oslo.

-  Vi må først gå onshore før vi går offshore. Det blåser mye og sterkt i Norge. Det blåser dobbelt så sterkt på det samme arealet i Finnmark som det gjør i Tyskland. Utfordringene er det dårlige nettet i Norge. Vi har en konsesjonsprosess som tar hensyn til mange samfunnsinteresser og det må lønne seg, sa Holden.

Les mer om møtet her

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: