- Mer symbolpolitikk

Og konflikter med Russland på sjøen om fisk eller olje og gass er ikke utenkelig.

Grenseområdet til Norge er Russlands fredelige hjørne. Men små enkeltkonflikter kan eskalere på grunn av det spente forholdet med Vesten, mener Kristian Åtland.

Russlands raske inngripen i Ukraina har satt en støkk i NATO-landene. Det er noe av bakgrunnen for at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) denne uka beordret enn full gjennomgang av det norske forsvaret., skriver Finnmarken. 

Seniorforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tror det er minimal risiko for noen maktbruk på norsk landterritorium. 

Men konflikter på sjøen om fisk eller olje og gass er ikke utenkelig, mener Åtland. 

- Hvordan russiske borgere blir behandlet utenfor Russland, blir nok et følsomt tema. 

Det kan føre til at håndtering av mindre konflikter kan ende med å få store konsekvenser.