Mer kaos om grunnlovskommisjonen på Grønland

Vivian Motzfeldt (i midten) vil ha nye arbeidsinstruks for grunnlovskommusjonen, mens Suka K. Frederiksen (oppe til venstre) krever at hun gjenopptar arbeidet umiddelbart, mens Randi Vestergaard Evaldsen (nede til høyre) synes det hele er en pinlig farse. Faktum er at arbeidet med en egen forfatning for Grønland står i stampe.
Arbeidet med å skaffe Grønland en egen grunnlov ligger i dvale. Minister og kommisjonsleder er uenig om det meste.

 

Arbeidet med å skaffe Grønland en egen grunnlov ligger i dvale. Minister og kommisjonsleder er uenig om det meste.

Det er ikke første gang det hersker usikkerhet, uklarhet, rot eller kaos omkring arbeidet med en forfatning for Grønland. Nå har forfatningskommisjonens ledelse tatt time-out i arbeidet fordi et av kommisjonsmedlemmene har skiftet parti.


Forlanger arbeidet gjenopptatt

Et annet medlem har gått ut av kommisjonen fordi hun er blitt borgermester i hjemkommunen. Den ansvarlige ministeren for selvstendighetsarbeidet på Grønland, Suka K. Frederiksen forlanger at kommisjonen tar opp igjen arbeidet.

- Det er i strid med Inatsisartut (parlamentet) og Naalakkersuisuts (selvstyret) beslutninger, når forfatningskommisjonen har valgt at stoppe arbeidet med en forfatning med henvisning til, at arbeidsgrunnlaget ikke lengere holder, skriver Suka K. Frederiksen i en pressemelding som er gjengitt av radiostasjonen KNR.

Vil ha nytt arbeidsgrunnlag

Fredag sendte formannskapet i forfatningskommisjonen – som ledes av Vivian Motzfeldt fra partiet Siumut – ut en pressemelding der det ble slått fast kommisjonen ikke vil fortsette arbeidet med en grunnlov før Naalakkersuisut har godkjent et nytt arbeidsgrunnlag for kommisjonen.

Ifølge grønlandske medier har forfatningskommisjonen arbeid vært stilt i bero siden begynneøsen av november i fjor, etter at det har oppstått tvil om to av medlemmenes fortsatte deltagelse i kommisjonsarbeidet.


Det er en pinlig farse

Den ene av disse har skiftet partimedlemskap, mens den andre er valgt til ordfører i sin hjemkommune.

Opposisjonspartiet Demokraatit kaller det hele en farse. Partiets leder, Randi Vestergaard Evaldsen, mener rotet avspeiler det hastverket posisjonen hadde med å nedsette kommisjonen i sin tid.

I en pressemelding gjengitt i avisen sermitisiaq.ag sier Evaldsen at det hele er pinlig:

- Det er pinlig ut over alle grenser, men det er vel dessverre et godt eksempel på at samarbeidet i koalisjonen er dårlig og preget av gjensidig mistillit.


Noen tidligere artikler i High North News om Grønlands selvstendighet og grunnlovsarbeid.Tags