Mer gift enn antatt på amerikansk base på Grønland

This old photo shows the mobile nuclear generators at Camp Century, in the western parts of Greenland. (Photo: US Army)
Avfallet fra den nedlagte, amerikanske militærbasen Camp Century har sunket dypere ned i grønlandsisen enn først antatt. Forskere, som nylig har vært på øya, har også oppdaget at avfallet ligger spredt på et større geografisk område.


Avfallet fra den nedlagte, amerikanske militærbasen Camp Century har sunket dypere ned i grønlandsisen enn først antatt. Forskere, som nylig har vært på øya, har også oppdaget at avfallet ligger spredt på et større geografisk område.

Det vakte oppsikt - både på Grønland, i Danmark og internasjonalt – da det for et år siden ble kjent at mengder av radioaktivt og kjemisk avfall står i fare for å lekke ut i Grønlands farvann. (English article)

Forskerne jobbet under krevende forhold da de oppholdt seg ved den midlertidige campen ved den nedlagte militærbasen. (Foto: William Colgan/GEUS)
Forskerne jobbet under krevende forhold da de oppholdt seg ved den midlertidige campen ved den nedlagte militærbasen. Det var storm store deler av tiden, og temperaturene lå på alt fra to plussgrader til 13 minusgrader. (Foto: William Colgan/GEUS)

Nå viser det seg at avfallet fra den gamle militærbasen, som ble forlatt for nesten 40 år siden, er spredt på et større geografisk område enn det man tidligere har trodd.

Det slås fast av forskere fra The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), som i midten av forrige uke vendte de tilbake fra en månedslang ekspedisjon i området.

High North News har vært i kontakt med GEUS, og har fått tillatelse til å dele bildene fra ekspedisjonen som har foregått under svært krevende værforhold, vest på Grønland.

Ekspedisjonsleder William Colgan er for tiden ikke tilgjengelig for kommentarer, men i en uttalelse på GEUS egne nettsider, før avreise, sier han:

 - Logistikken som kreves for å gjennomføre en operasjon av dette omfanget, på den avsidesliggende innlandsisen, er nokså skremmende. Vi må stole på fly utstyrt med ski for å fly inn hver eneste lille del vi trenger for å etablere en camp – i femten minusgrader. Deretter må vi jobbe trygt og effektivt for å gjennomføre en nokså komplisert oppgave i et gitt tidsrom.

Forskerne installerte i løpet av oppholdet tre selvstyrende stasjoner ved Camp Century.  Disse skal nå daglig satellittoverføre klima- og ismålinger til København. (Foto: William Calgon/GEUS)
Forskerne installerte i løpet av oppholdet tre selvstyrte målestasjoner ved Camp Century. Disse skal nå daglig satellittoverføre klima- og ismålinger til København. (Foto: William Calgon/GEUS)

Ekspedisjonsutstyret alene utgjorde to tonn, i tillegg til ytterligere to tonn med vitenskapelig utstyr. Rundt 400 kilo utstyr er satt igjen på Camp Century, for å betjenes i de kommende årene. Før avreise hadde gruppen dessuten med seg mat til 120 dager, noe som tok god plass i seg selv – med et volum på to kubikkmeter.

Prosjektleder William Colgan slår i sin nylig avlagte rapport fast at ekspedisjonen har vært vellykket, og at forskerteamet – til tross for svært utfordrende værforhold – har klart å gjennomføre nærmere 95 prosent av det de hadde satt seg fore.

Før ekspedisjonen startet vurderte forskerne at baseavfallet lå på en dybde mellom 35 og 60 meter. De nylige målingene, som er foretatt med en radar som trenger gjennom islagene, viser at avfallet ligger på mellom 30 og 95 meter.

Da den gamle NATO-basen Camp Century ble forlatt i 1967 tok det amerikanske forsvaret en atomreaktor med seg, men ifølge den grønlandske medier skal amerikanerne ha etterlatt 9200 tonn med avfall, lavradioaktivt spillvann inkludert.

Les også: Lover å se nærmere på baseavfall på Grønland

Da basen ble forlatt i 1967 antok man at is og kommende snøfall ville bevare basen - og etterlatenskapene - nær sagt inn i evigheten. Denne antagelsen er imidlertid langt fra gyldig i de klimascenarioene som FNs klimapanel seg for seg. I takt med stigende temperaturer og issmelting fryktes det at både biologisk, kjemisk og radioaktivt avfall kan komme til å lekke ut i farvannet til verdens største øy.

Daniel Binder, en av deltagerne i forskergruppa, måtte ta langrennskiene fatt for å dra den isgjennomtrengende radaren med seg over området som skulle undersøkes. (Foto: William Colgan/GEUS)
Daniel Binder, også han en del av forskergruppa, måtte ta langrennskiene fatt for å dra den isgjennomtrengende radaren med seg over området som skulle undersøkes. (Foto: William Colgan/GEUS)

Forskerne har blant annet tatt 150 kilo med iskjerner med til København, for å undersøke om noen av disse inneholder rester av radioaktivt materiale. Dette blant annet for å avklare om det er helserisikoer knyttet til det å oppholde seg ved den forlatte basen.

Les også: Denmark & Greenland Agree on Cleaning up Former American Bases (English article)

Den danske regjeringen inngikk tidligere i år en avtale med selstyreregjeringen på Grønland om å etablere et klimaovervåkingsprogram for Camp Century. Danske GEUS har fått ansvaret for forskningsprogrammet, og har i løpet av ekspedisjonsoppholdet blant annet installert automatiserte klimasensorer i området, og i tillegg til at de har foretatt databaserte projeksjoner.

Her vises islagene fra tidlig 60-tall, på en av de mange isprøvene som forskerne hentet opp. (Foto: Horst Machguth, University of Fribourg)
Her vises islagene fra tidlig 60-tall, på en av de mange isprøvene som forskerne hentet opp. (Foto: Horst Machguth, University of Fribourg)

Nøkkelord