Meningsløs streik!

Bedriftsforbundet i leserinnlegg: Debatten om midlertidig ansettelser oppleves som provoserende for mange bedriftseiere. Påstandene om at vi vil utnytte ansatte til bare å ha de i midlertidige stillinger er like frekke som de er uhyrlige! Det er rett og slett å påstå at vi bedriftsledere er skurker, noe vi ikke finner oss i. De fleste av oss er stolte rakryggede personer som i stor grad er med og jobber på gulvet sammen med våre ansatte og vi driver ikke med skurkestreker.

Leserinnlegg fra Bedriftsforbundet:

En modernisering av arbeidsmiljøloven har ført til politisk streik fra fagbevegelsen. Temperaturen er allerede høy og retorikken fra fagforeningene er usaklig. Debatten bærer preg av at den mangler en tydelig stemme fra små og mellomstore bedrifter.

Debatten om midlertidig ansettelser oppleves som provoserende for mange bedriftseiere. Påstandene om at vi vil utnytte ansatte til bare å ha de i midlertidige stillinger er like frekke som de er uhyrlige! Det er rett og slett å påstå at vi bedriftsledere er skurker, noe vi ikke finner oss i. De fleste av oss er stolte rakryggede personer som i stor grad er med og jobber på gulvet sammen med våre ansatte og vi driver ikke med skurkestreker.

Ta min bedrift for eksempel, etter jeg startet den i 2012 var vi fire faste ansatte. I dag er vi sju faste ansatte pluss en midlertidig, og til sommeren er vi åtte faste. Faste ansettelser er hovedregelen og de fleste som ansettes midlertidig hos meg eller hos andre får muligheten til fast jobb. Vi vet også fra SSB-statistikken at halvparten av de midlertidig ansatte er kommet over i fast stilling etter ett år.

I debatten om arbeidstid holder heller ikke argumentene til fagbevegelsen mål. Når det påstås at de nye reglene fører til at arbeidstaker må jobbe mer uten lønn er det direkte feil. Antall timer overtid i løpet av et år endres ikke og heller ikke regelverket for hvordan man kompenserer overtid. De ansatte får derimot muligheten til å jobbe lenger i en periode for å så jobbe kortere i en annen hvis de selv ønsker dette. Det gir en fleksibilitet i bedriften som er helt nødvendig.

Å streike mot den nye arbeidsmiljøloven er rett og slett bare å streike fordi forslaget kommer fra en Høyre/FrP-regjeringen. Pass på hva dere sier for dere tråkker mange bedriftseiere og deres ansatte på tærne. Vi jobber utrolig mye for å ha lønnsomhet i et presset marked, og for å utvikle og sikre våre arbeidsplasser. Ikke alle kan være lønnet av staten eller kommunen. Vi i de små og mellomstore bedriftene er stolte over jobben vår, vi er stolte over å kunne utvikle produkter, vi er stolte over å kunne skape arbeidsplasser og bidra til fellesskapet. Ikke minst er vi stolte av våre ansatte som er enhver bedrifts viktigste ressurs. Dersom vi i fremtiden skal kunne ansette flere og utvikle bedriftene er vi blant annet avhengig av en modernisering av arbeidsmiljøloven.