Mener regjeringen bryter folkeretten

Sametinget sier nei til at Nussir skal få driftskonsesjon for gruvedrift i Kvalsund. (Foto: Sara Marja Magga/Sametinget)
Arbeiderpartiets sametingsgruppe mener regjeringen skyver reindriftssamer foran seg i vanskelige saker.
Arbeiderpartiets sametingsgruppe mener regjeringen skyver reindriftssamer foran seg i vanskelige saker. 

- Regjeringen skyver reindriftsamer foran seg i vanskelige saker, sier Mariann W. Magga, Arbeiderpartiets sametingsgruppe. Magga er også leder i Nærings- og kulturkomiteen og skyggesaksordfører i saken om gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni som Sametinget behandler i dag. 

- Regjeringen begår brudd på folkeretten når det ikke er innhentet informert samtykke og ikke har konsultasjoner med rettighetshavere eller Sametinget, sier hun. 

Magga viser til ILO-konvensjonens artikkel 169 som legger føringer for hvordan slik saker skal håndteres. Både ILO-konvensjonen og FNs urfolkserklæring krever at det skal innhentes et informert samtykke, og etter Aps ppfatning er det et klart brudd på folkeretten nå regjeringen hverken konsulterer eller får samtykke i saken om gruvedrift i Kvalsund.

Arbeiderpartiet har i likhet med Norske Samers Riksforbund (NSR) sju representanter på Sametinget, og har bestemt seg for å ikke gi sitt samtykke til at Nussir ASA får driftskonsesjon. De er da enige med Sametingsrådet, som i sitt forslag gikk mot gruvedrift i Kvalsund. 

Saken behandles i Sametingets plenum i dag. 
Arbeiderpartiets Mariann Wollmann Magga er leder i Sametingets nærings- og kulturkomite. (Foto: Sametinget)
Arbeiderpartiets Mariann Wollmann Magga er leder i Sametingets nærings- og kulturkomite. (Foto: Sametinget)

Tags