Mener kuttene er uakseptable

Harstads politikere aksepterer ikke at den militære kapasiteten i regionen reduseres.

Harstads politikere aksepterer ikke at den militære kapasiteten i regionen reduseres. Kommunestyret er bekymret over konsekvensene for kommunen – og regionen – når det gjelder kuttforslagene i Forsvarssjefens fagmilitære råd, melder Harstad Tidende. 


– Med vår forsvarshistorie, så tett på Forsvaret og allierte styrker, kjenner vi betydningen av sikkerhet og verdien av trygghet. Så lenge Forsvarssjefen ikke kan godtgjøre at det finnes fullgode, utprøvde alternativer som ivaretar befolkningens trygghet og regionens sikkerhet, er vi tvunget til å gå mot forslagene om å legge ned Kystjegerkommandoen, avvikle Åsegarden leir og Harstad Syd – og sannsynlig nedlegging av Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, skriver ordføreren på vegne av kommunestyret. 

Tags