Mener eierne av kriserammet Træna-bedrift er arrogante

Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS, hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)

Nordland fylkeskommune har forsøkt å få til et møte med eierne av den kriserammede fiskeribedriften Modolv Sjøset på Træna, men får ikke svar fra Pelagia AS. – Kjempearrogant, mener Arve Knutsen som er fylkesråd for næring.

De ansatte i fiskeribedriften på Træna har lenge ventet på svar om eiernes planer for eventuell videre drift ved den pelagiske fabrikken på anlegget, men fortsatt har det ikke kommet noe svar fra eierne i Pelagia AS.

Mangel på folkeskikk

Nordland fylkeskommune - som har sendt et brev til eierne hvor de ber om et møte - har heller ikke fått svar. Det opprører Arve Knutsen som er fylkesråd for næring:

- De kan ikke bare avvise oss når vi ber om et møte, det går ikke an. Det er kjempearrogrant, sier han.

- De tror de snakker kun om sin egen bedrift, men det er et helt samfunn det er snakk om. Man må kunne ta en dialog. Det har med vanlig folkeskikk å gjøre. Alle går og venter på svar, og det gjelder også banken og Innovasjon Norge, sier han.


Samfunnsansvar

Det offentlige har - ifølge anslag fra ordfører Per Pedersen - investert mer en en milliarder kroner på Træna i løpet av de siste ti årene.

Bredbånd er nylig koblet opp, ny vannforsyning er sikret, ny ferge er satt i drift og havna er oppgradert for rundt 200 millioner kroner for å kunne ta i mot større båter.  

Fiskeribedriften Modolv Sjøset er kommunens hjørnesteinsbedrift, og sysselsetter nærmere 30 prosent av kommunens yrkesaktive.

- Det har blitt brukt en masse penger på å få dette i orden. Man kan ikke bare legge et helt samfunn i møllposen, sier fylkesråd Arve Knutsen.

- De har et samfunnsansvar, og det kan de ikke bare løpe fra, sier han.


- Har ikke fått noe brev

- Har de bedt om et møte med oss? Det er jeg helt ukjent med, sier daglig leder Egil Magne Haugstad i Pelagia AS, da HNN snakker med han på telefon.

- Det har i hvert fall ikke kommet frem til oss, hevder han.

På forespørsel om når de ansatte i bedriften kan vente å få en orientering om fremtidsplanene ved Modolv Sjøset, svarer han at det har han ingen kommentar til.

- Det jeg kan si er at dere i media er de siste til å få vite noe. Det er dessuten ulovlig.

Etter det HNN erfarer jobbes det med en løsning hvor man ser på mulighetene for å selge hvitfisk-anlegget ved fiskeribedriften til lokale krefter på Træna. De som jobber ved hvitfisk-anlegget er ikke berørt av permitteringene.

Geir Sjøset, som er daglig leder ved Modolv Sjøset, har heller ikke fått noen signaler fra eierne på når en avklaring kan komme.

- Det er like stille som det har vært. Vi vet ikke noe mer, sier han.

Her kan du lese hva Træna-ordføreren uttalte i saken, før helgen.

Arve Knutsen, fylkesråd for næring, Nordland fylkeskommune.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: