Mener det er rom for laksevekst

Adm.dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er bare delvis fornøyd med regjeringens justering av markedsavgiften for norsk sjømat. (Foto: FHL/Øyvind A. Haram)
Havbruksnæringen mener det er mulig å øke produksjonen mellom tre og fem prosent årlig.
Havbruksnæringen mener det er mulig å øke produksjonen mellom tre og fem prosent årlig. 

I en høringsuttalelse til den nye stortingsmeldingen om videre vekst i havbruksnæringen viser Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) til flere utredninger som peker på næringens potensial fram mot 2050. Veksten forutsetter en årlig produksjonsøkning på mellom tre og fem prosent, noe FHL mener er mulig. 

- Vi er beredt til å følge opp regjeringens visjon om å bygge nye næringer som kan overta etter oljen, sier adm.dir. Geir Ove Ystmark i FHL. Om næringen gis tilgang til mer areal er potensialet enormt.  Den norske oppdrettsnæringen produserer store mengder mat på et samlet sjøareal på størrelse med Andøya. Det er vanskelig å produsere protein på en mer arealeffektiv måte enn det norsk oppdrettsnæring klarer. 

Er klare til å bidra

I sin høringsuttalelse peker organisasjonen på noen forutsetninger som må til for å sikre en ansvarlig og robust vekst. 

- Statsmininster Erna Solberg sa i sin nyttårstale at oljeaktiviteten har passert toppen og nye næringer må bidra mer til å bære velferdsordningene. Vi er rede, og med politisk vilje og handlekraft vil havbruksnæringen bidra til å løfte landet videre, sier Ystmark.

FHL understreker også behovet for en tydelig og offensiv handelspolitikk hvor grunnlaget er at det er i Norges interesser å arbeide for fri handle med sjømat.
Når det kommer til miljø mener FHL at Stortingsmeldingen må beskrive de overordnede klima- og miljøutfordringene for hele kloden, og sette havbruk inn i et stort miljøperspektiv. Målet er å få flere til å skjønne av miljøpåvirkningen fra havbruk er klart mindre enn fra annen animalsk matproduksjon, og at det også av den grunn er klokt for Norge å satse på utvikling av næringen. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: