Mener bare reformer kan redde Grønland fra ruin

Disse førsteklassingene har så vidt kommet i gang med utdanningen. Men i de litt eldre aldersklassene er det mange ungdommer som dropper ut av skolen. Grønlandsekspert Torben M. Andersen mener utdanningssystemet er noe av det som bør reformeres. (Foto: Kim Hansen)
Grønland er nær ved å havne i en økonomisk ruin, og det er vanskelig å se at det er noe som kan snu utviklingen de kommende årene, sier professor Torben M. Andersen, formann for Økonomisk Råd på Grønland.

Grønland er nær ved å havne i en økonomisk ruin, og det er vanskelig å se at det er noe som kan snu utviklingen de kommende årene, sier professor Torben M. Andersen, formann for Økonomisk Råd på Grønland.

Kort tid før morgendagens nyvalg på Grønland, etter at den skandalerammede regjeringssjefen Alequa Hammond trakk seg for knappe to måneder siden, viser en velgerundersøkelse at Sara Olsvig ligger an til å få flere stemmer enn Kim Kielsen. Det skriver den grønlandske avisen Sermittsiaq.

Kielsen representerer partiet Siumut, mens Sara Olsvig er leder for opposisjonspartiet Inuit Ataqatigiit. Hvorvidt det er hun som blir selvstyremyndighetenes nye leder, gjenstår å se. Men favoritt ble hun i alle tilfelle utpekt som også i oktober.

 

Boligmangel og høy arbeidsledighet

Formannen for Økonomisk Råd på Grønland mener uansett at utsiktene for de offentlige finansene i selvstyret og kommunene er meget dårlige. Professoren - og de fem andre medlemmene i rådet - er alle utnevnt av Grønlands regjering Naalakkersuisut. 

Rådet mener det må reformer til, både innen Grønlands bolig-, arbeidslivs-, og utdanningspolitikk.

På Grønland er det mangel på boliger særlig i de største byene. I tillegg er arbeidsledigheten høy, og godt over 60 prosent av ungdommene i alderen 16 til 18 år er ikke i gang med en utdannelse.

Selvstyrets økonomi er et av de viktigste temaene i valgkampen, og Torben M. Andersen – som er professor ved Aarhus universitet – sier til den danske avisen Berlingske at han frykter en økonomisk kollaps i landet med om lag 56.000 innbyggere.

 

- Alvorlig situasjon

Rekefangst og kveitefiske utgjør fundamentet i selvstyrets sårbare økonomi, men inntektene herfra er ikke nok. Landet er i stor grad avhengig av subsidier, og tilskuddene fra Danmark og EU skal ifølge Berlingske være på 4,7 milliarder danske kroner i året. Det tilsvarer godt og vel en tredjedel av bruttonasjonalproduktet.

-  Det er en alvorlig situasjon. Grønlands økonomi er jo så følsom og usikker. Grønlands økonomi står i den verste situasjonen den har vært i på mange år, fastslår Andersen. Han forklarer det blant annet med gjeldskrisen som oppstå tidlig på 1990-tallet, etter at torskefisket forsvant fire-fem år tidligere.

Selv om Grønland ikke har noen gjeld av betydning per i dag, er situasjonen minst like alvorlig i dag som den gang, mener han.

På kronikkplass i Berlingske Tidende skriver Lars Hovbakke Sørensen, som er lektor og doktorgradsstipendiat ved Universitet i København at morgendagens valg på Grønland er det viktigste på 35 år.

Sara Olsvig, lederen i opposisjonspartiet IA, har ønsket egen grunnlov for Grønland siden 2011.
Sara Olsvig er ifølge avisen Sermittsiaq fortsatt valgfavoritt foran morgendagens valg i Grønlands Landsting, Inatsisartut.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: