Men hva skal dagen hete?

6. februar skal være en samenes egen dag, dagen feires både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Men skal dagen kalles samenes nasjonaldag eller samefolkets dag? Det er strid også blant samene hva dagen skal kalles, skriver NRK Sápmi.

I de samiske kommunene Karasjok og Kautokeino har de valgt å bruke hvert sitt begrep, og i begge steder mener de å ha en god begrunnelse for det.

Sametingets plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap) opplyser at Sametingets plenum gjorde et vedtak i saken i perioden 2001-2005. – Vi gikk da inn for at det skal hete Samenes nasjonaldag og ikke Samefolkets dag. Det var debatt om dette, men det var et flertall for Samenes nasjonaldag, opplyser Gaski. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: