Melbu skal huse nordnorsk tenketank

En ny tenketank skal finne ut hvordan kunst og kultur kan bidra til være en motkraft til ensidig og kortsiktig utnytting av nordnorske ressurser.

Nordland akademi for kunst og vitenskap på Melbu har besluttet å opprette en tenketank for Nord-Norge med kunst og kultur som sentral drivkraft, skriver nettstedet 8445melbu.no:

Hensikten med Tenketanken for Nord-Norge er å bidra til å styrke nordnorsk kultur, bosetning, arbeidsmuligheter, livsgrunnlag, samarbeid og trivsel. Tenketanken skal se på verdiene i de tradisjonelle måtene man har levd på i nord, ikke minst den nære samhørighet med naturen. Den skal vurdere hvordan moderne muligheter, kommunikasjon og interaksjon både kan styrke og videreutvikle nordnorsk identitet og livsstil, samt se på mulige tiltak mot tendenser som kan være til skade for en positiv utvikling for Nord-Norge.

Tenketanken skal drøfte hvordan kunst og kultur kan bidra til være en motkraft til ensidig og kortsiktig utnytting av nordnorske ressurser.