- Meget godt år for SpareBank 1 Nord-Norge

Konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge. (Foto: Sparebank 1 Nord-Norge)
Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge har god grunn til å glise. Fjoråret ble et meget godt år for banken. - Årsresultatet er over konsernets lønnsomhetsmål og skyldes solid bankdrift og god vekst i landsdelen, sier konsernsjefen.

Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge har god grunn til å glise. Fjoråret ble et meget godt år for banken. - Årsresultatet er over konsernets lønnsomhetsmål og skyldes solid bankdrift og god vekst i landsdelen, sier konsernsjefen.

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et årsresultat på over 1,3 milliarder kroner før skatt i 2014. Det gode resultatet styrker bankens soliditet og sikrer at banken kan bidra til den nordnorske veksten.

Overskuddet blir igjen i nord

- SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelsbanken for Nord-Norge. Vi har fokus på folk og næringsliv i vår landsdel og 86 prosent av konsernets overskudd blir igjen i Nord-Norge, sier konsernsjefen i en pressemelding på morgenkvisten i dag.

- Det gode årsresultatet styrker vår soliditet og sikrer bankens bidrag til veksten i Nord-Norge, legger han til.

Banken solgte i mars 2014 sin eierandel i betalingsløsningsselskapet Nets. Salget har, sammen med et sterkt resultat i SpareBank 1 Gruppen, bidratt positivt. Samtidig har avsetninger for mulige tap på konsernets virksomhet i Russland negativ innvirkning på årsresultatet.

Det sterke årsresultatet gir god avkastning for det nordnorske samfunnet, og egenkapitalbeviseierne. SpareBank 1 Nord-Norge leverer i 2014 en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,2 prosent, mot 13,0 prosent på samme tid i fjor. 

Den nordnorske landsdelen er største eier i SpareBank 1 Nord-Norge med 53 prosent eierandel, mens de resterende 47 prosent er notert på Oslo børs.

 

Egenkapitalen har økt

Basert på børsverdien per 31.01.2015 har verdien av konsernet egenkapital økt med 4,1 milliarder kroner siste to år.

SpareBank 1 Nord-Norge kunne i 2014 dele ut 85 millioner kroner i samfunnsutbytte til 436 gode prosjekter i landsdelen.

- Gjennom sponsorvirksomhet og samfunnsutbytte fra SpareBank 1 Nord-Norge fondet, vår kulturnæringsstiftelse og sparebankstiftelse bidrar vi til utviklingen innenfor idrett, kultur og kunnskapsmiljøene i Nord-Norge. Det er en viktig del av å være landsdelsbank, sier Janson.

Tags