Matsikkerhet, koronakrise og framtida

Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
- For å unngå katastrofale klimaendringer som også vil kunne true matsikkerheten i Norge må gjennom store endringsprosesser, mener styret i Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, mener styret i Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Mens Koronakrisen nå raser over hele verden blir nasjoners matsikkerhet et stadig viktigere tema. Fra jordbrukshold minnes det om at Norge verken har kornlager eller andre tiltak som kan sikre befolkningen mattilgang i krisetider. Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har lagt bak seg over ti år med kamp for å sikre de viltlevende og evig fornybare matressursene i havet. En viktig jobb for å trygge norsk matsikkerhet, skrivet styret i Folkeaksjonen.

Mange forskjellige aktører har sammen med Folkeaksjonen LoVeSe dannet en allianse som  har sørget for at vi i disse krisetider er relativt godt rustet til framtida, sammenlignet med andre nasjoner. Likevel trues matressursene og verdiskapningen i havet stadig vekk av oljeindustrien som både vil skyte seismikk og prøvebore etter olje og gass i områder som er meget viktige for fiskerier og for mange arters reproduksjon i Lofoten, Vesterålen og utenfor Senja. 

Koronaviruset har medført at oljeprisen er mer enn halvert og internasjonale kompetansemiljøer spår at oljeprisen blir lav lenge. Allerede er det  kommet varsel om permitteringer og oppsigelser  i oljerelaterte virksomheter som følger av dette. Som svar på dette krever Oljeindustrien nye letearealer.

Oljeaktiviteter i Barentshavet, matfatet til skreien og mange andre fiskeslag, kan være like skadelige som i nærliggende områder som Trænarevet. Der har det allerede blitt prøveboret etter olje og til våren skal våre myndigheter bestemme seg for hvor iskanten i nord skal defineres og dermed hvor langt nord man skal få drive med slike virksomheter.

Klimakrisa er ikke avlyst.
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Klimakrisa er ikke avlyst. For å unngå katastrofale klimaendringer som også vil kunne true matsikkerheten i Norge må gjennom store endringsprosesser. Alt må handle om å trygge våre evigvarende matreserver, særlig verdens største gjenlevende torskebestand som vi har et spesielt ansvar for.

Fiskeflåten langs kysten - som gjennom mange år vært en av Folkeaksjonens mest trofaste støttespillere, har gjennom mange kriser vært en garantist for både sysselsetting og eksportinntekter i nasjonen. En fornuftig fordeling av ressursgrunnlag og gode rammebetingelser, har vært med på å sikre dette og vi håper dette videreføres når den kvotemeldingen blir presentert senere i år.

Folkeaksjonen håper også at våre myndigheter i mye større grad nå enn tidligere fatter beslutninger som er både framtidsrettede og bærekraftige. De norske fiskeressursene og kystnæringene er begge deler, men forutsetningen for verdiskapninger fra disse evige fornybare ressurser må nå sikres.

Vi håper disse krisetidene medfører at flere av våre folkevalgte jobber på lag med oss videre, både for å få varig vern av Lofoten , Vesterålen og Senja, og for å skjerme viktige havområder som garanterer viktige fiskearters vandring og reproduksjon.

Styret, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Nøkkelord