Masterplan for marin forskning

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil ha bedre struktur på den marine forskningen, kanskje til fordel for disse forskerspirene fra Forskningsdagene ved Universitetet i Nordland? (Foto: Yngve Sjøvik).
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil ha en egen masterplan for marin forskning her til lands – og ber om innspill.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil ha en egen masterplan for marin forskning her til lands – og ber om innspill.

Aspaker sier at hun vil ha en klarere prioritering av forskningsmidlene.

 Høykostland

- En sjømatindustri som er lokalisert i et høykostnadsland som Norge, er helt avhengig av forskning og innovasjon for å kunne overleve og vokse. Derfor setter jeg nå i gang arbeidet med en masterplan for marin forskning, sier hun. 

 Nye marine næringer

Masterplanen skal danne grunnlag for prioriteringer innenfor havbruksforskningen, ressurs- og økosystemforskningen og forskning som kan skape grunnlag for nye marine næringer.

 Følge opp havbruksmeldingen

Planen blir sentral for å følge opp forskningsdelen av den kommende Havbruksmeldingen og det videre arbeidet med Sjømatindustriutvalgets rapport, sies det i en pressemelding fra departementet.

 Egen nettside

Det presiseres at masterplanen for marin forskning skal bygge på regjeringens langtidsplan for forskning, der havet og de marine næringene er ett av de prioriterte områdene.

 Det er opprettet et egen nettside for ulike innspill til planen, som man håper å kunne legge frem allerede til høsten.

 Pressemeldingen fra departementet finner du her

 

 

Elisabeth Aspaker vil ha en masterplan for marin forskning i Norge.
Elisabeth Aspaker vil ha en masterplan for marin forskning i Norge.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: