Markerer seg på Nor-Fishing

Arena Nordland deltar med ni bedrifter under årets Nor-Fishing. 

Fiskerimessen i Trondheim samler tradisjonelt mellom 15.000 og 20.000 mennesker fra 50 nasjoner. 

- For eksportfylket Nordland er fiskeri- og sjømatnæringen særdeles viktig. Nor-Fishing er en sentral møteplass for alle i næringen, og derfor engasjerer vi oss i denne messen gjennom en felles plattform «Arena Nordland». Her får bedrifter fra Nordland mulighet til å vise seg fram, pleie nettverk og møte nye kunder, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Fiskerimessen arrangeres annethvert år, og de mellomliggende årene er det havbruksmessen Aqua Norsom arrangeres i samme tidsrom. 

Messen har i mer enn 50 år vært en nasjonal og internasjonal møteplass for bransjen. Arena Nordland finansieres av Nordland Fylkeskommune, og disse bedriftene deltar under den felles paraplyen: 

Truck Tek AS, SMV Hydraulic ASD, Sealine Products AS, Momek PNT AS, Buholm Båt, Hemnes Mek. Verk. AS, Hovde Marine AS, Fiskeriparken AS, Melbu Systems AS. 

I tillegg deltar Sør-Helgeland regionråd v/Kystplan Helgeland. 

Tags