Markerer Aasta Hansteen med seminar

Sparplattformen som skal hente opp gassen fra Aasta Hansteenfeltet er den første i sitt slag på norsk sokkel. Illustrasjon: Statoil

Statoil og Rana utviklingsselskap arrangerer seminar for å markere for tiden norges største industriprosjekt.

Mer enn 80 lokalpolitikere, industri- og næringslivsfolk er torsdag invitert til miniseminar og lunsj i Mo Industripark.

På programmet står Statoil, Subsea 7, Momek Group AS og Wasco Energy.

- På seminaret skal vi gå gjennom status for Aasta Hansteenprosjektet og hva som skjer lokalt i utbyggingen av prosjektet, forteller Eskil Eriksen, kommunikasjonssjef Statoil Drift Nord.

Han forteller om positiv respons og god påmelding til seminaret. 

Etter at ranaordfører Kai Henriksen og Jan Gabor fra Rana Utviklingsselskap har ønsket velkommen skal Hans Jacob Hegge og Torolf Christensen gi status for Drift Nord og Aasta Hansteenprosjektet.

De etterfølges så av Subsea 7 og Momek Group AS. Bedriftene har et samarbeid hvor Momek leverer sugeankre til Subsea 7 som skal brukes på Aasta Hansteen.

Seminarets siste post er det Wasco Energy som står for. Selskapet har bygd en fabrikk i Mo i Rana som skal legge coating, et beskyttende betongbelegg, på rørdelene til Polarled, rørledningen som skal legges fra Aasta Hansteen til Nyhavna. 

Aasta Hansteenfeltet

Gassfelt som skal driftes fra Harstad, Statoils nye driftsområde i nord. 

Forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.

 

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: