Målet er fersk fisk 365 dager i året

Vesterålen vil ha Lofoten med på samarbeid.

Vesterålen Fiskeripark inviterer Lofotbedrifter til samarbeid om levendelagring av torsk.

Fiskeriparken med base på Myre har satt som mål å gjøre torsk til et bedre betalt produkt nasjonalt og internasjonalt. Det skal skje gjennom å sikre markedet stabil tilgang til fersk torsk fra merder. Ifølge daglig leder Keven Vottestad er planen at 20.000 tonn av torskekvantumet som tas om vinteren skal levendelagres til eksport resten av året., skriver Lofotposten. 

- Målet må være å prøve å levere fersk torsk 365 dager i året, slik laksenæringen har profittert stort på, sier Vottestad og legger til: 

- Det er snurrevadfangster som er mest aktuell til levendelagring. lofoten har et aktivt snurrevadmiljø, sier han til avisen.