Maktskifte på Sametinget - Keskitalo måtte gå

Norske Samers Riksforbund (NSR) klarte ikke å få flertall for sitt budsjett, nå overtar Arbeiderpartiets sametingsgruppe makta sammen med Árja og Høyre. Vibeke Larsen (Ap) blir i dag ny president for Sametinget.


Norske Samers Riksforbund (NSR) klarte ikke å få flertall for sitt budsjett, nå overtar Arbeiderpartiets sametingsgruppe makta sammen med Árja og Høyre. Vibeke Larsen (Ap) blir i dag ny president for Sametinget.  


Det nye sametingsrådet består av Lars Filip Paulsen (H), Mariann Wollmann Magga (Ap), Inger Eline Eriksen (Árja), sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) og Ronny Wilhelmsen (Ap). 

- Konstituering og ansvarsfordeling blir klart først i neste uke, sier Mariann Wollmann Magga (Ap). 


Mistillit

Ukens dramatiske plenumssamling i Sametinget toppet seg i går under budsjettbehandlingen, da forslaget fra Árja og Høyre fikk flertall. Forslaget fra NSR ble nedstemt, og etterpå fulgte en debatt om hvorvidt partiet kunne beholde makta eller ikke, skriver NRK Sapmi
Etter budsjettbehandlingen ble det fra Vibeke Larsen (Ap) uttrykt mistillit mot Aili Keskitalo og NSR, mistilliten ble begrunnet med at også NSR stemte for budsjettforslaget til Ap som ble vedtatt. Larsen stilte i følge NRK spørsmål om plenum kunne støtte et Sametingsråd som er så vinglete? Mistillitsforslaget gikk gjennom, hvorpå AIli Keskitalo sa til plenumssalen at hun avslutter sin rolle som sametingspresident. 

Flere partier peker på vinglete politikk fra Sametingsrådet som årsaken til misnøyen som har endt med "regjeringsskifte" i Sametinget. 


Ikke generelt motstandere av gruvevirksomhet 

Arbeiderpartiets sametingsgrupe har varslet en ny retning for sametingets politikk når de nå tar over. Mariann Wollmann Magga forklarer at de vil jobbe for et åpnere og mer inkluderende Sameting. 

- Vi ønsker mer kontakt med folket, sier hun. Magga viser også til budsjettet som ble vedtatt i går, hvor de har gått inn for å sikre bruken av tospråksløsninger, og sørget å sikre økonomi til lønns- og prissitgning til berørte institusjoner.

- Det nå avtrådte Sametingsrådet har markert kraftig motstand spesielt mot gruveindustrien, og har ikke anerkjent Mineralloven, hva mener dere om dette?

- Vi står i likhet med det forrige Sametingsrådet fast på at Mineralloven ikke tilfredsstiller Folkeretten. Men vi er ikke motstandere av gruvevirksomhet på generelt grunnlag, sier Magga. Kortsiktige ambisjoner

Det nye Sametingsrådet får en kort "regjeringsperiode", allerede til høsten er det valg igjen. Arbeiderpartiet har allerede flagget tydelig at de ønsker makta i Sametinget også etter høstens valg, og partiets presidentkandidat er profilerte Helga Pedersen. Om det i så måte er et klokt grep å ta makta allerede nå vil vise seg. 

- Vi har skalert ambisjonene våre til den korte tidsperioden det er igjen til valget, sier Magga. 

I sin tiltredelseserklæring skriver Arbeiderpartiets Sametingsgruppe at de vil arbeide for å gjennomføre samisk selvbestemmelse i samsvar med internasjonalt anerkjente normer for urfolks rett til selvbestemmelse, for å sikre at utviklingen av det samiske samfunnet skjer i samsvar med samenes egne behov, verdier og prioriteringer. Det nye sametingsrådet ønsker også å jobbe for mer samhandling og samarbeid i og for det samiske samfunn. De vil styrke samhandlingen og samarbeidet mellom Sametinget og kommunene, fylkeskommunene, regjeringen og andre organer heter det. Nøkkelord