Mæland varsler ny industrimelding - skal ruste Norge for fremtiden

Her er næringsminister Monica Mæland (H) fotografert under et besøk i Tanzania i fjor høst, da hun sammen med landets president Jakaya Kikwete åpnet Yaras nye gjødselsterminal i hovedstaden Dar es Salaam. (Foto: Trond Viken, NFD)
- Norge har en stolt industrihistorie. Samtidig ser vi nå en teknologisk utvikling som i årene fremover vil endre norsk industri slik vi kjenner den, sier næringsminister Monica Mæland.


- Norge har en stolt industrihistorie. Samtidig ser vi nå en teknologisk utvikling som i årene fremover vil endre norsk industri slik vi kjenner den, sier næringsminister Monica Mæland. 

Ny teknologi, roboter, digitalisering og flere og mer miljøvennlige løsninger. Norsk industri står overfor store endringer. Bedriftene må i økende grad finne lønnsomhet utenfor petroleumssektoren. Nå varsler regjeringen en ny industrimelding som skal ruste industrien til å møte endringene.

- I industrimeldingen vil vi drøfte hvordan vi kan sørge for at næringspolitikken bidrar til å fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri. Og vi vil se på industrien i lys av det grønne skiftet, sier Mæland.

- Gode forutsetninger

I meldingen vil regjeringen blant annet se på i hvilken grad bedrifter, arbeidstakere og kompetansemiljøer kan håndtere og utnytte de varslede endringene.

- Vi har gode forutsetninger for å møte de nye trendene. Vi har flere sterke kompetansemiljøer som leverer bærekraftige løsninger. Vi har en kultur for innovasjon og omstilling. Og vi har et unikt samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjonene og staten, sier næringsministeren.

Teknologitrendene er særlig interessante for Norge som et høykostnadsland, mener hun.

Disse kan blant annet føre til at vi kan hente hjem igjen visse typer industriproduksjon, som tidligere er satt ut. Ny teknologi legger også til rette for mer effektiv, mer presis og mer automatisert produksjon. Det kan – på den ene siden - bety både nye produkter, nye verdikjeder og nye forretningsmodeller. Samtidig vil utviklingen også by på utfordringer både for bedrifter og arbeidstakere.

Global utfordring

- Jeg ser frem til å jobbe tett med de store industribedriftene, organisasjonene i arbeidslivet og fagmiljøene for å utvikle en god industripolitikk for landet vårt, sier næringsministeren i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er ikke bare i Norge myndighetene jobber med morgendagens utfordringer i industrien. En rekke andre land arbeider med tilsvarende problemstillinger. Selv om norsk industri har sine særtrekk, er de aller fleste trendene globale.

- I meldingen vil vi se nærmere på hvordan andre land jobber med disse spørsmålene, sier Mæland.

Tags