Må lyse ut anbudskonkurranse på nytt

Anbudskonkurransen som ble lyst ut av Nordland fylkeskommune, om ferjesambandene Nesna-Levang og Nesna-Nesnaøyene, skal lyses ut på nytt.
Anbudskonkurransen som ble lyst ut av Nordland fylkeskommune, om ferjesambandene Nesna-Levang og Nesna-Nesnaøyene, skal lyses ut på nytt.

Det ble mottatt to tilbud i forbindelse med gjennomført konkurranse. Under klagebehandlingen ble det oppdaget at begge tilbudene inneholdt formelle feil. For et av tilbudene var feilen av en slik karakter at tilbudet måtte avvises, og det andre tilbudet var 75 millioner kroner høyere i pris og dermed for dyrt.

Den gjennomførte konkurransen er ifølge Nordland fylkeskommune, å betrakte som mislykket og konkurransen er avlyst.

-Det blir lyst ut ny konkurranse så raskt som det er mulig, sier fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: