Må finne ny festspilldirektør

Direktør Tone Winje ønsker ikke ny åremålsperiode etter Festspillene i Nord-Norge i 2015.

Direktør Tone Winje ønsker ikke ny åremålsperiode etter Festspillene i Nord-Norge i 2015. 

 

Det skriver styreleder Hallvard Bakke i en pressemelding. 

Winje uttrykker takknemlighet for at hun fikk sjansen til å bo og arbeide i Nord-Norge en periode av livet, og for at hun er blitt så godt tatt i mot. 

Tone Winje uttaler at perioden i Festspillene har vært givende og lærerike med mange spennende muligheter, men nå søker hun andre oppgaver og ønsker å slippe til andre. 

Styreleder Hallvard Bakke sier at Festspillene har opplevd en meget god periode under Tone Winjes ledelse, og styret har meddelt at de er svært fornøyd med hennes arbeid. De takker for engasjement og innsats.

Nå starter styret arbeidet med å finne en etterfølger som kan lede Festspillene fra 2016 og videre.  

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: