- Må drives fra nord

Statssekretræren etterlyser stemmer som kan drive debatten fremover.
Nordområdepolitikken må videreutvikles fra nord, sa statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet under et kommunalpolitisk toppmøte i KS i Bodø tirsdag, skriver Avisa Nordland.

Gløad Pedersens innlegg bar tittelen Nordområdene - der utenrikspolitikk møter innenrikspolitikk».

- Det er avgjørende at dere driver denne diskusjonen, utfordret han forsamlingen, sa han. Glad Pedersen understreket hvor viktig det er - nå når land etter land ser mot nord - at Norge sørger for å fortsatt ha lederrollen. 

Han trakk fram potensialet for verdiskapning og behovet for risikovillig kapital og politikere som sier ja. Samt satsingen på kunnskap, og særlig kunnskap koblet med verdiskapning.